Laden...

Dagvaardingsprocedure kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKantonrechter > Procedures > Dagvaardingsprocedure kantonrechter

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict is en wat hij wil. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

U start een procedure: u bent eiser

Heeft u een conflict met een particulier of organisatie? En kan de kantonrechter uw zaak behandelen? Dan kunt u een procedure starten met een dagvaarding (lees hieronder bij stap 1). Hierin legt u uit wat het conflict is en wat u van de tegenpartij eist.

U kreeg een dagvaarding: u bent gedaagde

Is een persoon of organisatie (eiser) een rechtszaak tegen u gestart? Dan leest u in de dagvaarding wat deze partij van u eist. Lees hieronder bij stap 2 wat u kunt doen.

De stappen van de dagvaardingsprocedure zijn:

>Alles uitklappen

 • U start de dagvaardingsprocedure door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u de stappen om zelf een procedure te starten.

  Gerechtsdeurwaarder schrijft dagvaarding

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder uit het register van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl). De deurwaarder kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.

  Wat staat in een dagvaarding?

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum van de betekening
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • locatie kantonrechter
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De andere partij (de gedaagde) krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie van de gedaagde ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement voor kantonzaken: • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Juridisch advies

  Wilt u juridisch advies over uw situatie? Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u wat u als gedaagde zelf kunt doen.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding en erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gerechtsdeurwaarder. Als u het samen eens wordt, kan de gerechtsdeurwaarder de procedure intrekken voor de rolzittingsdatum. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden:

  1. u reageert schriftelijk
  2. u reageert mondeling op de rolzitting
  3. u reageert niet

  1. Schriftelijke reactie

  U kunt de kantonrechter een brief sturen met uw reactie. U hoeft dan niet naar de rolzitting te komen. Uw brief heet een conclusie van antwoord.

  Brief opstellen

  In de brief reageert u op de inhoud van de dagvaarding. U geeft hierin ook aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. U kunt voor de brief gebruik maken van de Schrijfhulp Reageren op een dagvaarding.

  Optie: een tegenvordering indienen

  Heeft u een eigen vordering op de partij die de rechtszaak is gestart (eiser)? Neem deze tegenvordering dan op in de conclusie van antwoord. Uw vordering heet dan een eis in reconventie (de eis in de dagvaarding is de eis in conventie).

  Bewijsstukken indienen

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Opsturen

  U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Of u geeft de stukken af bij de informatiebalie van de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De brief moet daar uiterlijk op de dag vóór de rolzitting binnen zijn. Tijdens de rolzitting (datum staat in de dagvaarding) kunt u de stukken ook zelf geven aan de kantonrechter.

  Na de rolzitting krijgt u een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de procedure verder verloopt.

  Uitstel vragen voor uw schriftelijke reactie

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen. U vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. De brief met uw uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. U kunt ook tijdens de rolzitting om 4 weken uitstel vragen.

  Schrijfhulp Uitstel vragen

  Wilt u nog meer uitstel? Dit is in principe niet mogelijk. Toch kunt u een verzoek indienen bij de rechter. Als u en de tegenpartij het eens zijn over het uitstel, stemt de rechter alleen met uitstel in als het de procedure niet onredelijk zou vertragen.

  Als de tegenpartij het niet eens is met het uitstel, moet u in uw verzoek uitleggen waarom u echt niet kunt reageren. De rechter stemt alleen in met het uitstel als hij de reden heel dringend (klemmend) vindt.

  Ook een verzoek om meer uitstel, dient u schriftelijk in. De brief moet uiterlijk op de laatste dag van de uitstelperiode binnen zijn. De kantonrechter kan wel of geen uitstel geven. Hij kan ook uitstel geven voor een kortere periode dan verzocht.

  2. Mondelinge reactie op de rolzitting

  Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt u uw verhaal tijdens de rolzitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Verzamel eventueel bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal. Deze kunt u tijdens de zitting aan de kantonrechter geven.

  3. U reageert niet

  Reageert u niet op de dagvaarding en komt u ook niet naar de rolzitting, dan doet de kantonrechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De kantonrechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Lees hieronder in stap 3 meer over het verstekvonnis.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement voor kantonzaken


 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd, heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van de zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Eiser hoeft niet aanwezig te zijn

  Voor de eiser is het niet nodig naar de rolzitting te komen.

  Aanwezigheid gedaagde

  Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen. Als u wel komt, dan kunt u tijdens de rolzitting

  1. uw schriftelijke reactie en bewijsstukken zelf aan de kantonrechter geven, als u deze nog niet eerder heeft ingediend.
  2. 4 weken extra tijd vragen voor uw schriftelijke reactie, of
  3. mondeling reageren op de dagvaarding. U vertelt kort uw verhaal en overhandigt eventueel (kopieën van) bewijsstukken. De griffier schrijft uw mondelinge reactie op. Soms vraagt de kantonrechter u om uw verhaal toch op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Tijdens de rolzitting noemt de kantonrechter alle zaken op die op de agenda (rol) staan. Hoort u uw naam, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar de kantonrechter.

  Wie kan nog meer aanwezig zijn?

  Op de rolzitting behandelt de kantonrechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bijvoorbeeld andere gedaagden. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

  Verstekvonnis – als de gedaagde niks doet


  Verstek laten gaan

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? Dan heeft u ‘verstek laten gaan’.

  De kantonrechter bepaalt dan tijdens de rolzitting direct dat hij uiterlijk 2 weken later uitspraak doet: een verstekvonnis.

  Wat staat in een verstekvonnis

  In het verstekvonnis:

  • stelt de kantonrechter meestal de eiser in het gelijk.
  • veroordeelt de kantonrechter u als verliezende partij tot het betalen van de proceskosten van de eiser. Dit zijn het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel de kosten van de advocaat.

  Een verstekvonnis voorkomen

  Meldt u zich vóór de datum van het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank. Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet.


  Verdere procedure

  Doet de kantonrechter niet direct einduitspraak tijdens de rolzitting? Dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat:
  • een schriftelijke ronde, of
  • een mondelinge behandeling tijdens een zitting

 • Reactie eiser: conclusie van repliek

  Als eiser mag u als eerste reageren op de reactie (het verweer) van de gedaagde. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde: conclusie van dupliek

  Als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van eiser. Hiervoor heeft u 4 weken. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De kantonrechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de tegenpartij uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)

 • Oproep voor zitting

  U ontvangt beiden een oproep voor een mondelinge behandeling tijdens een zitting. In de oproep leest u wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Schikt de datum niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Indienen schriftelijke informatie voorafgaand aan zitting

  Wilt u als eiser of gedaagde nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is voor u als eiser of gedaagde niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Uw mondelinge toelichting en antwoord op vragen kunnen invloed hebben op het oordeel van de rechter.

  Advocaat of andere gemachtigde

  Laat u zich bij de mondelinge behandeling vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze gemachtigde dan een schriftelijke volmacht mee. Heeft u een advocaat, dan is geen volmacht nodig.

  Gemachtigde

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De kantonrechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Andere geïnteresseerden

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De kantonrechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Zitting bijwonen


  De mondelinge behandeling

  De eiser krijgt als eerste het woord tijdens de mondelinge behandeling. Hij vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag de gedaagde hierop reageren. De kantonrechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de kantonrechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  3 methoden van conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen:

  1. Schikking

  De kantonrechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de kantonrechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u toegestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  2. Uitspraak van de kantonrechter

  De kantonrechter kan een oordeel geven over de zaak in een uitspraak (vonnis). Tijdens de zitting zegt hij dan wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat 4 weken na de zitting.

  3. Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation naast rechtspraak. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de deurwaarder de procedure intrekt, of
  • als u een schikking treft, of
  • als u via mediation een akkoord bereikt

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat 4 weken na de zitting. De uitspraak krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze de uitspraak.

  Wat staat in de uitspraak?


  Oordeel en motivering

  Als de kantonrechter de vordering van de eiser toewijst, dan staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen.

  Heeft de gedaagde een tegenvordering gedaan? Dan oordeelt de kantonrechter hier ook over. Als de kantonrechter een vordering afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kostenveroordeling

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel de kosten van een advocaat.

  De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

  Kostenveroordeling


  Vervolg

  Bent u het niet eens met de uitspraak? Lees hieronder of u in hoger beroep kunt gaan. Een hogere rechter behandelt de rechtszaak dan opnieuw. Heeft de kantonrechter een verstekvonnis uitgesproken? Dan kunt u in verzet gaan tegen dit vonnis. U kunt hieronder verder lezen.

 • Verzet

  Heeft de kantonrechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de kantonrechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de uitspraak (vonnis) van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.


Kosten rechtszaak bij kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

 

 


  

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.