Laden...

Informatie voor de betrokkene of aanstaande betrokkene

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Informatie voor de betrokkene of aanstaande betrokkene

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Informatie voor de betrokkene of aanstaande betrokkene

Staat of komt u onder curatele

Dan beslist een curator over uw geldzaken en bezit. En hij regelt uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Werkt uw curator digitaal? U kunt zien welke verslagen en verzoeken uw curator heeft ingediend. Start Mijn CBM (digid.nl) en log in met uw eigen DigiD. Vragen over uw dossier kunt u stellen aan uw curator

Curatele aanvragen, wijzigen of stoppen

  • U kunt voor uzelf curatele aanvragen. Dan bent u zowel de verzoeker als de betrokkene.
  • U kunt de rechter vragen de curatele te stoppen.
  • U kunt ook de rechter vragen een andere of tweede curator te benoemen.

 

Wat verandert er voor u bij curatele

Keurt de rechter de aanvraag voor curatele goed? Dan benoemt de rechter een curator voor u. De curatele gaat in op de dag van de uitspraak. U mag dan als betrokkene niet zelf beslissen over uw financiën en persoonlijke zaken.

 

Financiële zaken

Uw curator regelt al uw geldzaken en beschermt uw bezit. Hij houdt de administratie bij en betaalt rekeningen. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u van uw curator een bedrag voor uw dagelijkse uitgaven.

Handelingsonbekwaam

U bent handelingsonbekwaam en mag niet zelfstandig contracten afsluiten met personen of organisaties.

Wilt u een bepaald contract zelf afsluiten? Dan kunt u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan uw curator.

Persoonlijke zaken

  • Uw curator beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Hij komt op voor uw persoonlijke belangen en ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
  • Hij controleert hoe het met u gaat. Als hij het nodig vindt, grijpt hij in om uw situatie te verbeteren.

Heel persoonlijke zaken

Uw curator mag heel persoonlijke zaken niet regelen, zoals donorregistratie of het opstellen van een euthanasieverklaring.

U bent handelingsonbekwaam. U mag bijvoorbeeld geen gezag hebben over kinderen onder de 18 jaar. Wilt u een persoonlijke beslissing nemen zoals trouwen of een testament afsluiten? Vraag uw curator om advies.

In de wet staat of en onder welke voorwaarden u dit soort beslissingen mag nemen.

 

Uw curator betrekt u zoveel mogelijk bij zijn taken. En hij doet zijn werk met respect voor uw godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond. Voor sommige beslissingen heeft uw curator toestemming nodig van de rechter.

 

Heeft u een klacht over uw curator

Dan stuurt u een brief naar de rechtbank die uw curatele controleert. De rechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u en uw curator mogelijk uit voor een zitting.

 


 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact