Laden...

Procedures curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Procedures curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedures curatele

Curatele aanvragen

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Dit kan nodig zijn als de betrokkene zijn persoonlijke zaken en geldzaken niet zelf kan regelen.

Andere of tweede curator aanstellen

Als curator of betrokkene kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Wijziging van een curator vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De rechter oordeelt hierover.

Curatele stoppen

Curatele stopt alleen vanzelf bij tijdelijke curatele, als de betrokkene overlijdt of als de curatele overgaat in mentorschap en/of bewind. In alle andere gevallen stopt curatele alleen als de rechter dit uitspreekt.

 

Kunt u niet naar de zitting komen? 

Krijgt u een uitnodiging voor een zitting en is het voor u als persoon voor wie curatele is aangevraagd of geregeld (de betrokkene) of als (beoogde) curator om medische redenen niet mogelijk om naar de zitting te komen? Neem contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

Is het om een andere dan een medische reden voor u als betrokkene of als (beoogde) curator niet mogelijk om naar de zitting te komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw verzoek afwijzen.

Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn, ouders en meerderjarige broers en zussen.

 

 Andere procedures curatele

>Alles uitklappen
 • Staat de betrokkene onder curatele en is deze beschermingsvorm te zwaar? Dan kan iedereen die een aanvraag voor curatele mag indienen, de rechter vragen om de curatele om te zetten naar de lichtere vormen bewind en/of mentorschap.

  Vul het formulier verzoek tot instellen bewind en/of mentorschap in plaats van curatele (pdf, 786,2 KB) in. Meer informatie over de bijlagen die u moet meesturen vindt u op de procedurepagina bewind of de procedurepagina mentorschap.

 • Loopt de curatele voor een bepaalde periode? De rechter kan beslissen om de periode te verlengen. Wie kan de rechter verzoeken dit te doen:

  Particuliere curator

  Als particuliere curator kunt u het verzoek:

  Betrokkene, ander persoon of instelling

  U kunt een brief (verzoekschrift) naar de rechtbank sturen zoals hierboven beschreven als u een van deze personen bent of de brief namens een instelling stuurt:

  • de betrokkene (de persoon die een curator heeft)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • namens de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie.

  Professionele curator

  Als professionele curator kunt u het verzoek:

  • digitaal indienen, of
  • per post zoals hierboven beschreven voor de particuliere curator.

  Uitnodiging voor de zitting

  De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging aan:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • de belanghebbende(n) als zij geen akkoordverklaring hebben ondertekend

  Bent u belanghebbende? En heeft u een uitnodiging ontvangen? U kunt alsnog een akkoordverklaring (pdf, 596,3 KB). invullen, ondertekenen en opsturen. U kunt ook een brief sturen naar de rechter met uw reactie op het verzoek.

  De zitting

  De rechter vraagt tijdens de zitting de mening van de betrokkene, verzoeker, curator(en) en belanghebbende(n).

  Uitspraak van de rechter

  De rechter beoordeelt of het nodig is om de curatele te verlengen. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen. De uitspraak heet een beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de curator(en) en de belanghebbende(n) krijgen de beschikking toegestuurd. Bent u het niet eens met de uitspraak? Lees meer over hoger beroep op de procedurepagina curatele aanvragen.


 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact