Laden...

Kosten en vergoeding curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Kosten en vergoeding curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding curatele

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Als u een advocaat inschakelt, brengt dit ook kosten met zich mee. Bij sommige curateleprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de curator vaststellen.

U betaalt griffierecht als u: 

 • vraagt om benoeming van een provisionele bewindvoerder
 • curatele aanvraagt
 • vraagt om de curatele te stoppen
 • vraagt om de curatele om te zetten in bewind en/of mentorschap
 • vraagt om tijdelijke curatele te verlengen

Hierbij geldt in de tabel griffierechten kanton het tarief voor verzoeken van onbepaalde waarde. 

U betaalt geen griffierecht als: 

U betaalt geen griffierecht als:

 • de curatele stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u vraagt om een curator te ontslaan
 • u vraagt om een nieuwe of tweede curator te benoemen

Let op: het aanstellen of ontslaan van een curator is niet hetzelfde als het aanvragen van curatele. Voor het aanvragen van curatele betaalt u wél griffierechten.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding curator

Als de rechter u aanstelt als curator, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier ‘rekening en verantwoording’. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de curator terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding

Vergoeding 2023

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn in 2023 gelijk aan 2022.

Vergoeding 2022

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn:

 • voor een particuliere curator € 1.217
 • voor een particuliere bewindvoerder € 675
 • voor een particuliere mentor € 675

 

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de particuliere curator. Zijn er 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren, dan delen zij de vergoeding.

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.