Laden...

Gezinshereniging

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Gezinshereniging

Is uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf afgewezen en het bezwaar daartegen ook? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

Deze procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Gezinshereniging

Voor gezinshereniging hebben uw gezinsleden een verblijfsvergunning nodig. Een verblijfsvergunning vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning afgewezen?

Als de IND uw aanvraag heeft afgewezen en het bezwaar daartegen ook, kunt u naar de rechter. De rechter beoordeelt of:

  • uw aanvraag zorgvuldig is behandeld
  • de beslissing voldoet aan de wet- en regelgeving
  • de beslissing voldoet aan vereisten uit internationale verdragen

Vraag en antwoord

Hoe start ik een beroepsprocedure gezinshereniging?

U vult het formulier Verzoekschrift/beroepschrift CIV (pdf, 675,3 KB) in. U stuurt het binnen 4 weken na de afwijzing van uw bezwaar op.

Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
p/a Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Of start een Veilig Mailcontact met Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (zivver.com)

Wat kost de beroepsprocedure gezinshereniging?

Voor de procedure gezinshereniging moet u griffierechten betalen aan de rechtbank. Ga naar kosten beroepsprocedure gezinshereniging.

Hoe lang duurt de procedure gezinshereniging?

Vanaf de start van de beroepsprocedure duurt het ongeveer 3 tot 6 maanden. Hoger beroep is ook nog mogelijk.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact