Laden...

Verzoekschriftprocedure civiele rechter intellectuele-eigendomszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Intellectuele-eigendomszaken > Verzoekschriftprocedure civiele rechter intellectuele-eigendomszaken

De tekst van uw boek staat zonder uw toestemming op internet. Of er ligt een nieuw product in de winkel dat verwarrend veel op uw product lijkt. Maakt een ander inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrecht? Als u met de inbreukmaker niet tot een oplossing komt, kunt u naar de rechter. Bijvoorbeeld voor een verbod en een schadevergoeding.

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Verzoekschriftprocedure civiele rechter intellectuele-eigendomszaken

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure over het intellectueel eigendom door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker. Uw advocaat ondertekent het verzoekschrift.

 • ​Als de rechter een extra toelichting op het verzoekschrift nodig heeft, neemt hij daarvoor contact op met uw advocaat.

  De andere partij

  De rechtbank informeert de andere partij niet over de procedure. Deze wordt in beginsel ook niet gehoord over het verzoek.

 • De uitspraak volgt zo snel mogelijk, binnen enkele dagen nadat de rechtbank het verzoekschrift heeft ontvangen. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Toewijzing

  De rechter zal in uw intellectuele-eigendomszaak een verzoek alleen toewijzen als hij vindt dat er echt geen tijd is om de andere partij te horen. Als hij het verzoek toewijst kan hij:

  • de andere partij verbieden om de inbreukmakende artikelen te produceren en/of te verkopen (ex parte-verbod); dit zal de rechter alleen doen als er heel veel haast bij is en hij voorlopig van oordeel is dat er sprake is van inbreuk
  • u toestemming geven beslag te leggen op de administratie of inbreukmakende artikelen (bewijsbeslag)
  • u toestemming geven een klein gedeelte van de artikelen mee te nemen (monsterneming)


  Een deurwaarder moet de uitspraak uitreiken aan de andere partij (betekenen).

  Afwijzing

  Als de rechter vindt dat er nog wel tijd is om de andere partij te horen, wijst hij het verzoek af. Dan moet u een kort geding of een uitgebreide procedure (bodemprocedure) starten waarbij de andere partij wel wordt gehoord. De precieze reden voor de afwijzing leest u in de beschikking.
  Kort geding bij de civiele rechter intellectuele-eigendomszaken
  Bodemprocedure bij de civiele rechter intellectuele-eigendomszaken


  Niet eens met de uitspraak?

  Hoger beroep

  Heeft de rechter uw verzoek over de inbreuk op uw intellectuele eigendom afgewezen en bent u het er niet mee eens? U kunt hiertegen in hoger beroep.

  Maatregel opheffen

  Is het verzoek toegewezen en bent u het daar als andere partij niet mee eens? U kunt de rechter vragen om opheffing van de maatregel. Dit doet u door een kort geding te starten bij dezelfde rechter. U bent verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen.
  Kort geding bij de civiele rechter

 • ​Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw verzoek kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Als u het niet eens bent met een uitspraak in kort geding moet u binnen vier weken in hoger beroep. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep gerechtshof

Kosten verzoekschriftprocedure

Aan de procedures zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Als u een spoedprocedure (kort geding) of uitgebreide procedure (bodemprocedure) start, betaalt u de kosten van de deurwaarder. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd verzoekschriftprocedure

De verzoekschriftprocedure duurt enkele dagen. Een spoedprocedure (kort geding) duurt enkele dagen tot 2 maanden. Een uitgebreide procedure intellectuele eigendomszaken (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden.

 

Vraag en antwoord

Hoe stop ik inbreuk op mijn intellectuele-eigendomsrecht?

U kunt de rechter met spoed om een verbod vragen: in een kort geding of verzoekschriftprocedure (ex parte-verbod).

Kan ik een kort geding voeren zonder de uitgebreide procedure?

Nee, in intellectuele-eigendomszaken staat in het kortgedingvonnis voor welke datum u de bodemprocedure moet starten.

Hoe lang duurt een kort geding?

In zeer spoedeisende gevallen volgt de uitspraak binnen enkele dagen. Meestal duurt de procedure ongeveer 2 maanden.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.