Laden...

Intellectuele-eigendomszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Intellectuele-eigendomszaken

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals teksten, muziek, foto’s, uitvindingen en merken. Als iemand deze zonder de toestemming van u als bedenker of maker gebruikt, heet dit inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrecht. 

Als u met de inbreukmaker niet tot een oplossing komt, dan kunt u naar de rechter. Bijvoorbeeld voor een verbod en een schadevergoeding. 

De procedures vallen onder het civiel recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht, behalve als u naar de kantonrechter gaat.

Intellectuele-eigendomszaken

Wat is intellectuele eigendom en wanneer is er sprake van een inbreuk hierop? Wat kunt u zelf doen en wanneer gaat u naar de rechter?

Wat is intellectuele eigendom? 

Heeft u iets bedacht en gemaakt, bijvoorbeeld een boek, een uitvinding of een ontwerp? Uw creatie is uw intellectuele eigendom. Het intellectuele-eigendomsrecht beschermt uw creatie. Een ander mag uw creatie niet zonder toestemming gebruiken. 

Onder het intellectuele-eigendomsrecht valt onder andere: 

 • het auteursrecht (copyright) 
 • het octrooirecht 
 • het merkenrecht 
 • het handelsnaamrecht

In sommige gevallen, zoals bij octrooien (patenten) op technische uitvindingen, moet u uw werk eerst registreren om bescherming te krijgen.

 

Wat is inbreuk op het intellectuele eigendom en wat kunt u dan doen?

Als een ander uw creatie namaakt en publiceert en/of verkoopt zonder uw toestemming, maakt die persoon inbreuk op uw recht. Afhankelijk van de situatie kunt u proberen om tot een oplossing te komen met degene die de inbreuk maakt. Bijvoorbeeld als de inbreukmaker:

 • zich niet bewust was van de inbreuk en hier direct mee stopt
 • schadevergoeding wil betalen en u daarmee akkoord gaat

Wanneer gaat u naar de rechter? 

Komt u niet met de inbreukmaker tot een oplossing?
Of vraagt de situatie om directe actie, bijvoorbeeld omdat u bang bent dat de inbreukmaker bewijs verduistert? 

Dan kunt naar de rechter. Welke procedure u start, hangt af van de beslissing die u aan de rechter vraagt en hoe snel die nodig is.

 

Welke rechter behandelt intellectuele-eigendomszaken?

De civiele rechter van de rechtbank behandelt de meeste procedures over intellectuele eigendom. In sommige intellectuele-eigendomszaken kunt u alleen naar de rechtbank Den Haag. Bijvoorbeeld als de zaak gaat over: 

 • octrooirecht 
 • gemeenschapsmerk- en modelrecht 
 • kwekersrecht 
 • de vergoedingsregeling inzake naburige rechten 
 • de thuiskopieregeling 
 • het topografierecht

Intellectueel eigendom en strafrecht 

Inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan ook strafbaar zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van een beroepsmatige inbreuk op grote schaal (de inbreukmaker verdient veel geld aan de inbreuk). U kunt dan aangifte doen bij de politie. De officier van justitie kan ook zelf besluiten om de inbreukmaker strafrechtelijk te vervolgen.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact