Laden...

Rechtszaak beginnen tegen een particulier of organisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Rechtszaak beginnen tegen een particulier of organisatie

Heeft u of uw organisatie een conflict met een particulier of organisatie? Bijvoorbeeld over geld of overlast? Uw zaak valt dan onder het civiel recht. Als u het samen niet eens kunt worden, kunt u de rechter vragen om te oordelen.

Heeft u een conflict met een overheidsorganisatie?

 

2 soorten procedures

Kort geding (spoedprocedure)

 • Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u een kort geding (spoedprocedure) beginnen. De rechter neemt dan een snelle en voorlopige beslissing. 
 • U kunt in een kort geding bijvoorbeeld betaling van achterstallig loon vorderen. Of vragen om een verbod op de publicatie van een boek. 
 • Het oordeel van de rechter is geldig tot er een andere uitspraak is. U en de andere persoon of organisatie kan na uitspraak in het kort geding nog een dagvaardingsprocedure (bodemprocedure) beginnen. 
 • Omdat de rechter in een kort geding geen definitief oordeel geeft, kan hij geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen.

Dagvaardingsprocedure (uitgebreide procedure)

De dagvaardingsprocedure is de normale, uitgebreide procedure (bodemprocedure) die u kunt starten om uw conflict op te lossen.

 

Naar welke rechter gaat u? 

U begint een rechtszaak bij de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures bij deze rechters verschillen van elkaar.

Kantonrechter

Behandelt een kort geding of een dagvaardingsprocedure over:

 • een geldbedrag tot en met € 25.000
 • arbeid, huur, consumentenkoop en consumentenkrediet (elk soort eis en geldbedrag)

U als eiser hoeft geen advocaat in te schakelen, het mag wel. Hetzelfde geldt voor de tegenpartij (gedaagde).

Griffierecht

 • Alleen u als eiser betaalt griffierecht
 • Het griffierecht is lager dan bij de civiele rechter

Civiele rechter

Kort geding

Kan bij een kort geding alle soorten conflicten behandelen. Als het om een spoedprocedure binnen het civiel recht gaat, heeft u altijd toegang tot de civiele rechter. 

U bent hiervoor verplicht om een advocaat in te schakelen. Voor de tegenpartij (gedaagde) is een advocaat niet verplicht, tenzij deze een tegeneis indient.

Dagvaardingsprocedure

Behandelt dagvaardingsprocedures over:

 • een geldbedrag van meer dan € 25.000 
 • iets dat niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld het wel of niet bestaan van een overeenkomst. Of overlast van bijvoorbeeld geluid. 
U moet een advocaat inschakelen. Hetzelfde geldt voor de tegenpartij (gedaagde).

Griffierecht

 • U en de gedaagde betalen een bedrag aan griffierecht bij de civiele rechter 
 • het griffierecht is hoger dan bij de kantonrechter

 

 

Hoe verloopt een civiele rechtszaak in grote lijnen? 

Elke rechtszaak verloopt anders. Hieronder leest u in grote lijnen hoe een rechtszaak verloopt.

>Alles uitklappen
 • Een rechtszaak start met een dagvaarding. Dit is een brief aan de rechter waarin staat wat het conflict is en wat de ene partij van de andere partij eist (vordert).

  Goed om te weten: wanneer u een rechtszaak start doet u dit in een dagvaardingsprocedure via de rechtbank. Een advocaat of gemachtigde kan helpen bij het opstellen van een dagvaarding. Alleen een deurwaarder mag een dagvaarding direct uitreiken aan de tegenpartij.

 • De andere partij (uw tegenpartij) krijgt de dagvaarding van de deurwaarder, zodat hij weet dat er een rechtszaak tegen hem is gestart. De tegenpartij:

  • kan proberen met de deurwaarder eruit te komen voor de zitting, dan hoeft hij niet naar de rechter.
  • kan reageren bij de rechter, als hij het niet eens is met de dagvaarding.
  • kan een tegeneis indienen, als hij ook iets van u eist.
  • kan niets doen, dan geeft de rechter u meestal gelijk.
 • De rechter bepaalt hoe de procedure verloopt.

  • Hij behandelt over het algemeen de zaak mondeling tijdens een zitting. Hierbij reageren partijen op elkaar en stelt de rechter vragen.
  • De rechter kan ook kiezen voor een schriftelijke behandeling. Hierbij wisselen partijen per brief standpunten en bewijsmateriaal uit. De rechter ontvangt kopieën van de brieven en bijlagen, zodat hij een goed beeld krijgt van het conflict. Na de schriftelijke ronde doet hij uitspraak of besluit hij dat een mondelinge behandeling nodig is.
  • De rechter kan deskundigen of getuigen bij de behandeling betrekken. Bij een spoedprocedure is er alleen een mondelinge behandeling.
 • De rechter spreekt - als beide partijen dat goedvinden - een voorlopig oordeel uit over het conflict. Op basis daarvan kunnen de partijen nog samen tot een oplossing komen. Lukt dit niet? Dan oordeelt de rechter over het conflict. Hij besluit dan over het wel of niet toekennen van de:

  • eis in de dagvaarding, en
  • de tegeneis, als de gedaagde deze heeft ingediend.

Goed om te weten

Mediation

Soms is een conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar, een mediator. Dit kan fijner, sneller en goedkoper zijn dan een procedure bij de rechter.

Voorbereiden op de zitting

De meeste mensen komen maar 1 keer in hun leven in een rechtbank. Wat kunt u er verwachten? Hoe bereidt u zich voor op een zitting?

De rechter

Een rechter kijkt niet alleen naar de wet, maar weegt ook de belangen af van partijen. Hoe onafhankelijk en onpartijdig is de rechter? En hoe spreekt u hem aan?

Juridisch advies

Ook als een advocaat niet verplicht is, kan juridisch advies vragen verstandig zijn. Dat kan op verschillende manieren.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact