Laden...

Procedures intellectuele-eigendomszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Intellectuele-eigendomszaken > Procedures intellectuele-eigendomszaken

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals teksten, muziek, foto’s, uitvindingen en merken. Als iemand deze zonder de toestemming van u als bedenker of maker gebruikt, heet dit inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrecht. 

Als u met de inbreukmaker niet tot een oplossing komt, dan kunt u naar de rechter. Bijvoorbeeld voor een verbod en een schadevergoeding. 

De procedures vallen onder het civiel recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht, behalve als u naar de kantonrechter gaat.

Procedures intellectuele-eigendomszaken

Komt u samen niet tot een oplossing over de schending van het intellectuele eigendom? Of vraagt de situatie om directe actie? Dan kunt u naar de rechter. Welke procedure u start, hangt af van de maatregel die u vraagt en hoe snel die nodig is.

Schadevergoeding € 25.000 of minder (kantonrechter)

Wilt u alleen een schadevergoeding voor de inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrecht? Bijvoorbeeld omdat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht door de publicatie van uw foto of het gebruik van uw teksten? En is de schadevergoeding die u eist € 25.000 of minder? 

Dan kunt u een dagvaardingsprocedure (bodemprocedure) beginnen bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

Verbod en schadevergoeding meer dan
€ 25.000 (civiele rechter)

Wilt u een definitief oordeel over de inbreuk op uw intellectuele eigendom en eist u meer dan € 25.000 schadevergoeding? Dan start u een uitgebreide dagvaardingsprocedure (bodemprocedure) bij de civiele rechter. Een advocaat is hierbij verplicht. U kunt bijvoorbeeld vragen om: 

 • een verklaring over de inbreuk (of niet-inbreuk)
 • een verbod op de inbreuk
 • schadevergoeding 
 • afdracht van de winst die de andere partij met de inbreuk maakte 
 • vergoeding van alle (redelijke) proceskosten

 

 

Snel ingrijpen (kort geding bij de civiele rechter)

Als de zaak spoedeisend is, kunt u een kort geding starten. Een advocaat is hierbij verplicht. 

De rechter geeft een voorlopig oordeel over de inbreuk. Voor een definitief oordeel start u daarna een uitgebreide procedure (bodemprocedure). In een kort geding kunt u vragen om:

 • een verbod op de inbreuk 
 • gegevens over de herkomst en verspreiding van de artikelen 
 • het terugroepen van de inbreuk makende producten (recall) 
 • rectificatie over de inbreuk 
 • voorschot op de schadevergoeding 
 • vergoeding van alle (redelijke) proceskosten

 

Zeer snel ingrijpen zonder andere partij (verzoekschriftprocedure)

Is de zaak zo spoedeisend dat zelfs een kort geding te lang duurt? Dan kunt u gebruik maken van een speciale spoedprocedure waarbij de andere partij niet wordt gehoord. Dit is een verzoekschriftprocedure. Een advocaat is hierbij verplicht. 

U een direct verbod vragen om (verdere) onherstelbare schade te voorkomen (ex parte-verbod). De rechter geeft een voorlopig oordeel en wijst het verbod alleen toe als de zaak zeer spoedeisend is. Voor een definitief oordeel start u daarna een uitgebreide procedure (bodemprocedure).

De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure over het intellectueel eigendom door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker. Uw advocaat ondertekent het verzoekschrift.

 • ​Als de rechter een extra toelichting op het verzoekschrift nodig heeft, neemt hij daarvoor contact op met uw advocaat.

  De andere partij

  De rechtbank informeert de andere partij niet over de procedure. Deze wordt in beginsel ook niet gehoord over het verzoek.

 • De uitspraak volgt zo snel mogelijk, binnen enkele dagen nadat de rechtbank het verzoekschrift heeft ontvangen. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Toewijzing

  De rechter zal in uw intellectuele-eigendomszaak een verzoek alleen toewijzen als hij vindt dat er echt geen tijd is om de andere partij te horen. Als hij het verzoek toewijst kan hij:

  • de andere partij verbieden om de inbreukmakende artikelen te produceren en/of te verkopen (ex parte-verbod); dit zal de rechter alleen doen als er heel veel haast bij is en hij voorlopig van oordeel is dat er sprake is van inbreuk
  • u toestemming geven beslag te leggen op de administratie of inbreukmakende artikelen (bewijsbeslag)
  • u toestemming geven een klein gedeelte van de artikelen mee te nemen (monsterneming)


  Een deurwaarder moet de uitspraak uitreiken aan de andere partij (betekenen).

  Afwijzing

  Als de rechter vindt dat er nog wel tijd is om de andere partij te horen, wijst hij het verzoek af. Dan moet u een kort geding of een uitgebreide procedure (bodemprocedure) starten waarbij de andere partij wel wordt gehoord. De precieze reden voor de afwijzing leest u in de beschikking.
  Kort geding bij de civiele rechter intellectuele-eigendomszaken
  Bodemprocedure bij de civiele rechter intellectuele-eigendomszaken


  Niet eens met de uitspraak?

  Hoger beroep

  Heeft de rechter uw verzoek over de inbreuk op uw intellectuele eigendom afgewezen en bent u het er niet mee eens? U kunt hiertegen in hoger beroep.

  Maatregel opheffen

  Is het verzoek toegewezen en bent u het daar als andere partij niet mee eens? U kunt de rechter vragen om opheffing van de maatregel. Dit doet u door een kort geding te starten bij dezelfde rechter. U bent verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen.
  Kort geding bij de civiele rechter

 • ​Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw verzoek kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Als u het niet eens bent met een uitspraak in kort geding moet u binnen vier weken in hoger beroep. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep gerechtshof

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De verzoekschriftprocedure duurt enkele dagen. Een spoedprocedure (kort geding) duurt enkele dagen tot 2 maanden. Een uitgebreide procedure intellectuele eigendomszaken (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact