Laden...

Procedure internationale kinderontvoering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Internationale kinderontvoering

Woont u in het buitenland en is uw kind zonder uw toestemming naar Nederland meegenomen of wordt uw kind zonder uw toestemming in Nederland achtergehouden? En heeft bemiddeling van de Centrale Autoriteit of mediation via het Centrum Internationale Kinderontvoering onvoldoende opgeleverd? Dan kunt u bij de rechter een verzoek indienen tot terugkeer van uw kind naar uw land (teruggeleidingsprocedure).

De teruggeleidingsprocedure valt onder het civiele recht. U heeft een advocaat nodig.

Procedure internationale kinderontvoering

Als de andere ouder uw kind zonder uw toestemming naar Nederland heeft meegenomen of zonder uw toestemming in Nederland achterhoudt, kunt u een rechterlijke procedure starten om uw kind terug te halen naar uw land. Dit heet een teruggeleidingsprocedure. U heeft een advocaat nodig.

 De teruggeleidingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • ​Om een teruggeleidingsprocedure bij de rechtbank te starten, heeft u een advocaat nodig. Er zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in kinderontvoeringszaken.

 • Uw advocaat stelt een verzoek op om uw kind naar uw eigen land terug te halen. Dit heet een verzoekschrift. Deze stuurt hij samen met de benodigde stukken naar de rechtbank. U bent de verzoeker in deze zaak.

  De rechtbank roept de andere ouder op om in de procedure te verschijnen.

 • De ouder die het kind naar Nederland heeft meegenomen of in Nederland heeft achtergehouden, is de tegenpartij (verweerder) in deze zaak. Deze ouder krijgt de mogelijkheid om te reageren. Dit kan op verschillende manieren:

  Schriftelijk

  Hiervoor is een advocaat nodig. Deze stelt het verweerschrift op waarin de ouder zijn standpunt toelicht, eventueel aangevuld met stukken die het verhaal ondersteunen.

  Mondeling

  De andere ouder kan ervoor kiezen om enkel tijdens de zitting mondeling verweer te voeren en geen verweerschrift in te dienen. In dat geval is er geen advocaat nodig.

 • Binnen 2 weken nadat de advocaat uw verzoek heeft ingediend, vindt een eerste zitting met 1 rechter plaats bij de rechtbank. U en de andere ouder ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. U bent niet verplicht bij deze zitting aanwezig te zijn, maar het is wel zeer wenselijk.

 • ​De eerste zitting is een regiezitting. Dat betekent dat de rechter tijdens deze zitting nog geen (eind)beslissing neemt. De rechter onderzoekt of mediation in uw zaak tot de mogelijkheden behoort en of er nog aanvullende informatie nodig is voordat de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.

  Er vindt geen regiezitting plaats als mediation al is afgerond of niet mogelijk blijkt en er geen andere punten zijn die in een regiezitting opgehelderd kunnen worden.

  Mediation

  Na de regiezitting kunnen u en de andere ouder gebruikmaken van crossborder mediation via het Mediation Bureau van het Centrum IKO.

  Crossborder mediation

  Crossborder mediation is een speciale vorm van mediation waarbij 2 gespecialiseerde mediators ingeschakeld worden, bij voorkeur een jurist en een gedragswetenschapper. Ook vindt er een kindgesprek plaats tussen uw kind en een psycholoog. Op het moment van de regiezitting is er een medewerker van het Centrum IKO in de rechtbank aanwezig die na de regiezitting direct een intakegesprek met u en de andere ouder voert.

  Maximaal 2 weken

  Na de regiezitting heeft u maximaal 2 weken de tijd om tot een onderlinge overeenstemming te komen.

  Eenmalige mogelijkheid

  U kunt 1 keer gebruikmaken van deze speciale vorm van mediation.

 • Voorafgaand aan de inhoudelijke zitting vindt over het algemeen een gesprek met uw kind plaats. Als uw kind ouder is dan 6 jaar ontvangt hij/zij een uitnodiging om met de rechter te komen praten. De ouders mogen niet aanwezig zijn bij dit gesprek. Als uw kind niet goed Nederlands spreekt, regelt de rechtbank zelf een tolk. Het kindgesprek vindt meestal niet in de zittingszaal plaats, maar op een andere locatie in de rechtbank.
  Meer over kindgesprek

 • ​Als mediation niet of niet helemaal gelukt is, vindt een tweede zitting plaats: de inhoudelijke behandeling. Deze zitting wordt gedaan door 3 rechters, de meervoudige kamer.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht naar de zitting te komen, maar het is wel zeer wenselijk. De rechters vinden het belangrijk om van u en de andere ouder zelf te horen wat de omstandigheden zijn.

  Niet openbaar

  De zitting is niet openbaar. Er mag geen publiek aanwezig zijn. Dit geldt ook voor uw kind en andere familieleden.

  Getuigen en deskundigen

  Het komt zelden voor dat er getuigen of deskundigen aanwezig zijn. Soms is er wel een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming bij.

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt, mag u een tolk meenemen. U dient de tolk zelf te regelen. Daar wordt niet zoals bij het kindgesprek door de rechtbank voor gezorgd.

  Inhoudelijke behandeling

  De inhoudelijke behandeling verloopt vaak als volgt. De rechters hebben het dossier goed doorgenomen voordat de zitting begint. Tijdens de zitting mogen de partijen hun standpunten toelichten en op elkaar reageren. De rechters zullen vaak ook nog zelf vragen stellen.

 • ​De meervoudige kamer doet meestal binnen 2 weken na de inhoudelijke zitting uitspraak. Deze wordt naar uw advocaat gestuurd. De meervoudige kamer kan 2 uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  De rechtbank stelt u in het gelijk. De andere ouder die het kind naar Nederland heeft ontvoerd, moet uw kind terug laten keren naar het land waar u verblijft.

  Verzoek afwijzen

  De rechter geeft u geen gelijk. Uw kind wordt niet teruggeleid en blijft in Nederland.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u binnen 2 weken via een advocaat in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag.

  U heeft 2 weken om in beroep te gaan. Dit geldt ook voor de andere ouder. Binnen 4 weken zal de behandeling van het beroep plaatsvinden en 2 weken daarna volgt een uitspraak.
  Meer over hoger beroep

  Cassatieberoep is niet mogelijk, behalve cassatie in het belang der wet.
  Meer over cassatie in het belang der wet

Als uw kind naar het buitenland is ontvoerd, volgt u de procedure van het betreffende land. Ga voor meer informatie naar het Centrum IKO (kinderontvoering.org) of de Centrale Autoriteit (rijksoverheid.nl).

Kosten procedure

Aan een teruggeleidingsprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de rechtbank: griffierecht. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat, mediator en tolk als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure

De gemiddelde duur tussen het indienen van het verzoekschrift en de regiezitting bedraagt 2 tot 3 weken. De totale doorlooptijd van de rechtbankprocedure vanaf de indiening van het verzoek tot de uitspraak bedraagt gemiddeld 2 maanden.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik in het geval van kinderontvoering een procedure starten in Nederland?

U kunt via een advocaat een procedure starten als uw kind zonder uw toestemming naar Nederland is meegenomen of daar zonder uw toestemming wordt achtergehouden (dit wordt ontvoering genoemd).

Kost de procedure mij geld?

Als u de procedure start, moet u verplicht gebruikmaken van een advocaat. Daarvoor betaalt u de kosten. Ook betaalt u griffierechten. Als u de zitting zelf wilt bijwonen in Nederland, zult u wellicht ook reis- en verblijfskosten maken. U kunt de rechter verzoeken de andere ouder te veroordelen om alle kosten die u heeft gemaakt, te betalen.

Hoe lang duurt het voordat de rechter een beslissing neemt?

De gemiddelde duur tussen het indienen van het verzoekschrift en de regiezitting bedraagt 2 tot 3 weken. De totale doorlooptijd van de rechtbankprocedure vanaf de indiening van het verzoekschrift tot de beschikking bedraagt gemiddeld 2 maanden.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.