Laden...

Procedure internationale kinderontvoering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Internationale kinderontvoering > Procedure internationale kinderontvoering

Heeft u het gezag over een kind jonger dan 16 jaar en is het kind ontvoerd van een ander land naar Nederland? En is de terugkeer van het kind niet gelukt met hulp van mediation en/of de Centrale autoriteit? U kunt de rechter in Nederland vragen om te beslissen over wel of geen terugkeer van uw kind naar u. Deze procedure heet teruggeleidingsprocedure.

De teruggeleidingsprocedure valt onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure internationale kinderontvoering

De rechterlijke procedure om uw ontvoerde kind van Nederland terug te halen naar uw land heet een teruggeleidingsprocedure.

 Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • Om een teruggeleidingsprocedure bij de rechtbank te starten, heeft u een advocaat nodig. Er zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in kinderontvoeringszaken.


 • Uw advocaat maakt een verzoek aan de rechter om te oordelen dat u uw kind naar uw eigen land terug mag halen. Dit heet een verzoekschrift. Dit stuurt hij samen met de benodigde documenten naar de rechtbank. U bent de verzoeker in deze zaak.

  De rechtbank roept de andere persoon met het gezag over het kind op om in de procedure te verschijnen.


 • Is er een teruggeleidingsprocedure tegen u gestart, omdat u het kind heeft ontvoerd? U bent de tegenpartij (verweerder) in deze zaak en kunt hierop reageren. Dit kan op verschillende manieren:

  Schriftelijk

  U heeft hiervoor een advocaat nodig. Deze stelt het verweerschrift op waarin u uw mening toelicht, eventueel aangevuld met documenten die uw verhaal ondersteunen.

  Mondeling

  Alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting zonder een verweerschrift in te dienen mag ook. U heeft dan geen advocaat nodig.


 • Binnen 2 weken nadat de advocaat het verzoekschrift heeft ingediend, is er een eerste zitting met 1 rechter. Zowel de verzoeker als de verweerder krijgen daarvoor een uitnodiging. Hierin staan de datum en de rechtbank waar de zitting is. Het is voor beide partijen niet verplicht bij deze zitting aanwezig te zijn, maar het is wel zeer wenselijk. Het is dan mogelijk om de vragen van de rechter te beantwoorden.


 • De eerste zitting heet regiezitting. In deze zitting is er nog geen inhoudelijke behandeling. De rechter kijkt of mediation mogelijk is. Crossborder mediation speelt hierin een belangrijke rol. U kunt hier 1 keer gebruik van maken via het Centrum IKO.

  Crossborder mediation

  Crossborder mediation is een speciale vorm van mediation waarbij 2 gespecialiseerde mediators ingeschakeld worden, bij voorkeur een jurist en een gedragswetenschapper.

  Ook vindt er een kindgesprek plaats tussen het kind en een psycholoog. Op het moment van de regiezitting is er een medewerker van het Centrum IKO in de rechtbank aanwezig. Deze voert na de regiezitting direct een intakegesprek met de verzoeker en de verweerder.

  De rechter kijkt ook of er nog aanvullende informatie nodig is voordat hij de zaak inhoudelijk kan behandelen. Is mediation afgerond of niet mogelijk? Of kunnen dingen niet opgehelderd worden? Dan vindt er geen regiezitting plaats. Er komt een inhoudelijke zitting.

  Maximaal 2 weken

  Na de regiezitting heeft u maximaal 2 weken de tijd om tot een onderlinge overeenstemming te komen.


 • Is het kind ouder dan 6 jaar, dan krijgt het een uitnodiging voor een kindgesprek. De rechter voert dit gesprek alleen met het kind, u en de andere persoon met gezag over het kind mogen niet aanwezig zijn bij dit gesprek.

  Als het kind niet goed Nederlands spreekt, regelt de rechtbank zelf een tolk. Het kindgesprek vindt meestal niet in de zittingszaal plaats, maar op een andere locatie in de rechtbank.

  Meer over een kindgesprek


 • Als mediation niet of niet helemaal gelukt is, start de inhoudelijke behandeling. Deze zitting wordt gedaan door 3 rechters, de meervoudige kamer.

  • U bent niet verplicht naar de zitting te komen, maar het is wel zeer wenselijk. De rechters vinden het belangrijk om van u en de andere ouder zelf te horen wat de omstandigheden zijn.
  • De zitting is niet openbaar. Er mag geen publiek aanwezig zijn en ook het kind en andere familieleden mogen er niet bij zijn.
  • Het komt zelden voor dat er getuigen of deskundigen aanwezig zijn. Soms is er wel een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming bij.
  • Als u niet goed Nederlands spreekt, mag u een tolk meenemen. U dient de tolk zelf te regelen. Daar wordt niet zoals bij het kindgesprek door de rechtbank voor gezorgd.

  Inhoudelijke behandeling

  De inhoudelijke behandeling verloopt vaak als volgt.

  • De rechters hebben het dossier goed doorgenomen voordat de zitting begint.
  • Tijdens de zitting mogen de partijen hun mening uitleggen en op elkaar reageren.
  • De rechters zullen vaak ook nog zelf vragen stellen.

 • De meervoudige kamer doet meestal binnen 2 weken na de inhoudelijke zitting uitspraak. Uw advocaat krijgt deze per brief. De meervoudige kamer kan 2 uitspraken doen:

  • Het verzoek wordt toegewezen: de rechtbank stelt u in het gelijk. De andere persoon die het kind naar Nederland heeft ontvoerd, moet het kind terug laten keren naar het land waar u verblijft.
  • Het verzoek wordt afgewezen: de rechter geeft u geen gelijk. Het kind wordt niet teruggeleid en blijft in Nederland.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u binnen 2 weken via een advocaat in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag. De andere persoon met gezag over het kind mag dit ook binnen 2 weken doen.

  Na het indienen van hoger beroep is binnen 4 weken de behandeling en 2 weken daarna volgt een uitspraak.
  Meer over hoger beroep

  Cassatieberoep is niet mogelijk, behalve cassatie in het belang der wet.
  Meer over cassatie in het belang der wet (hogeraad.nl)

  Is een kind van Nederland naar een ander land ontvoerd en heeft u het gezag over het kind? Het Centrum IKO (kinderontvoering.org) en de Centrale Autoriteit (rijksoverheid.nl) kunnen u informeren welke stappen u dan kunt nemen.

Kosten procedure

U betaalt de kosten voor de rechtbank: griffierecht. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat. En u betaalt kosten als u een mediator en/of tolk inschakelt. Heeft u een laag inkomen, dan kan het zijn dat u minder betaalt. 

Doorlooptijd procedure

Gemiddeld vindt de eerste zitting 2 tot 3 weken na het indienen van het verzoek plaats. De totale procedure van het indiening van het verzoek tot de uitspraak duurt gemiddeld 2 maanden.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact