Laden...

Procedure vervangende toestemming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Reizen naar het buitenland met kinderen > Procedure vervangende toestemming

Procedure vervangende toestemming

Wilt u als volwassene met uw minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) naar het buitenland reizen zonder de andere gezaghebbende ouder? Of wilt u met een kind waarover u geen gezag heeft naar het buitenland reizen zonder gezaghebbende ouder? Vraag hiervoor ruim op tijd toestemming aan elke (pleeg)ouder, verzorger of instelling met gezag of voogdij over het kind. Krijgt u die toestemming niet, dan kunt u aan de rechter vervangende toestemming vragen.

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Gaat u zonder toestemming van de persoon of instelling met gezag of voogdij en zonder vervangende toestemming van de rechter naar het buitenland met het kind? Dit kan internationale kinderontvoering zijn.

Procedure vervangende toestemming

Vervangende toestemming aanvragen voor reizen naar het buitenland met kinderen

U kunt een procedure vervangende toestemming starten bij de rechtbank. De procedure bestaat uit de volgende stappen.

 

>Alles uitklappen
 • Advocaat verplicht

  U bent verplicht een advocaat in te schakelen als u een procedure vervangende toestemming start omdat u met een minderjarig kind naar het buitenland wilt reizen.

  Verzoekschrift schrijven

  Uw advocaat start de procedure door een brief te schrijven. Hierin legt hij uit waarom u de rechter toestemming vraagt om met het minderjarige kind op reis naar het buitenland te gaan en voor welke reisperiode en land(en). Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure. Uw advocaat stelt ook vast welke aanvullende documenten hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.


 • De rechter bepaalt wie belanghebbenden in de procedure zijn. De rechter informeert deze belanghebbenden over uw verzoek tot vervangende toestemming voor het reizen naar het buitenland met een minderjarig kind.

 • Als een verzoek tot vervangende toestemming voor het reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is ingediend, krijgt de andere ouder of krijgen andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op dit verzoek. De rechtbank verstuurt een kopie van het verzoek aan de andere ouder en/of andere belanghebbenden.

   Er zijn drie mogelijkheden:

  • u bent het niet eens met het verzoek (u gaat in verweer)
  • u bent het met het verzoek eens en laat dat weten met een referteverklaring of mondeling op de zitting
  • u reageert niet

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek? Dan kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Schriftelijk verweer

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over vervangende toestemming.


 • De rechter roept alle betrokkenen op om deze bij te wonen. U krijgt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten. 

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Dit gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen en mag in plaats daarvan ook een brief sturen.

 • Na de zitting doet de rechter schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd? Dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Wel of geen vervangende toestemming

  De uitspraak kan zijn dat de rechter wel of geen vervangende toestemming verleent. Heeft de rechter vervangende toestemming verleend, dan kan hij hieraan wel voorwaarden hebben verbonden waaraan u zich moet houden. Het kan ook zijn dat de rechter alleen toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode en land.

  Niet eens? Hoger beroep mogelijk

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kunt u binnen 3 maanden hiertegen in beroep gaan. Lees meer over hoger beroep in een familiezaak.

 

 

Kosten 

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd 

De rechter weet dat het belangrijk is om uitsluitsel te geven over de vervangende toestemming. De zitting wordt zo snel mogelijk ingepland, maar door drukte kan het altijd wat langer duren. Zorg er daarom voor dat u uw verzoek op tijd indient. Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van de vervangende toestemming.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact