Laden...

Kosten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Procedure vervangende toestemming

Gaat 1 van de ouders er niet mee akkoord dat het kind met de andere ouder naar het buitenland reist? Dan kan de andere ouder of de gecertificeerde instelling vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter.

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Kosten

Aan de procedure om vervangende toestemming te vragen, zijn kosten verbonden. Als verzoeker betaalt u de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter (griffierecht) en de kosten van een advocaat. Als verweerder betaalt u ook griffierecht als u een verweerschrift indient. Daarnaast betaalt u de kosten van een advocaat als u deze inschakelt. Bij schriftelijk verweer is dit verplicht. Mogelijk kunt u afhankelijk van uw inkomen en vermogen subsidie krijgen. Dit heet een toevoeging.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

 

 

Tarieven 2019

De tarieven 2019 gelden voor:

  • Dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt
  • Verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019
  • Civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)
  • Overzicht griffierechten Civiel recht
  • Factoren griffierecht

 

 

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn ingaat, hangt af van de rol die u heeft:

Verzoeker (u bent de rechtszaak gestart)

De betalingstermijn geldt vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Verweerder (tegenpartij in de rechtszaak)

De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient. Als u niet op tijd betaalt:

  • kan de rechtbank de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
  • houdt de rechter geen rekening met uw verweer, hij wijst het verzoek toe

U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht binnen moet zijn, staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

 

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum