Laden...

Procedure overheidsorganisatie beslist niet op tijd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Overheidsorganisatie beslist niet op tijd > Procedure overheidsorganisatie beslist niet op tijd

Een overheidsorganisatie moet op tijd een beslissing nemen over uw aanvraag (voor bijvoorbeeld een uitkering) of op uw bezwaar (bijvoorbeeld omdat uw vergunningaanvraag is afgewezen). Doet de overheidsorganisatie dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom). Ook kunt u via de rechter de overheidsorganisatie dwingen tot een besluit.

Bij deze bestuursrechtprocedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Procedure overheidsorganisatie beslist niet op tijd

 De beroepsprocedure overheidsorganisatie beslist niet op tijd bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift en onderstaande documenten digitaal indienen bij de rechtbank. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen.

  Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in.

  Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

   

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • uw aanvraag of uw bezwaar waar de overheidsorganisatie nog niet over heeft beslist.

   

  Mee te sturen documenten

  • een kopie van uw aanvraag waarop u nog geen reactie heeft ontvangen, of
  • een kopie van het oorspronkelijke besluit van de overheidsorganisatie en het door u ingediende bezwaar daarop
  • een kopie van uw brief waarin u heeft aangegeven dat de overheidsorganisatie niet op tijd heeft gereageerd (ingebrekestelling)

   

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de overheidsorganisatie dat u een beroepsprocedure bent gestart.

  Procesreglement


 • De overheidsorganisatie is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de overheidsorganisatie om een verweerschrift te schrijven en om alle documenten van de zaak op te sturen.


 • De rechter handelt de zaak vaak op basis van de documenten af. Er is dan geen zitting.
  Is de rechter van mening dat het wel nodig is om een zitting te houden, dan wordt het beroep versneld behandeld. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat sommige termijnen worden ingekort, bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van documenten.


 • Wanneer er sprake is van een behandeling zonder zitting, doet de rechter uitspraak binnen 8 weken na ontvangst van het beroepschrift. Als er een zitting plaatsvindt, doet de rechter binnen 6 weken na de zitting uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten.

  U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  De uitspraak

  De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond
  • de overheidsinstantie alsnog binnen een redelijke termijn een besluit moet nemen. De rechter stelt deze termijn over het algemeen op 2 weken
  • de rechter een wettelijke dwangsom vaststelt.
  • de rechter een extra dwangsom oplegt voor elke dag dat de overheidsorganisatie niet binnen de door de bestuursrechter opgelegde termijn beslist.

  De extra dwangsom is over het algemeen € 100 per dag, met een maximum van € 15.000. Afhankelijk van uw belang bij een snelle beslissing, kan de rechter hiervan afwijken. Ook kan het zijn dat u door bepaalde wetgeving geen recht heeft op een extra dwangsom. Of dat de rechter om bepaalde redenen de hoogte van de extra dwangsom op een andere manier vaststelt

   

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk.

  Niet ontvankelijk

  Voor 'opvolgende beroepen niet tijdig in het vreemdelingenrecht' die worden ingesteld voordat de maximale dwangsom is volgelopen, geldt dat deze beroepen niet ontvankelijk worden verklaard. Lees hierover verder in de beleidslijn beroepen niet tijdig in het vreemdelingenrecht (pdf, 132,6 KB).


 • In verzet gaan – na behandeling zonder zitting

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak op basis van de documenten is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

  Oneens met uitspraak op verzet

  Als u het niet eens bent met de uitspraak op verzet van de rechtbank kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dien het beroep in cassatie binnen 6 weken na de uitspraak op verzet in.

  In hoger beroep gaan

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak met zitting is behandeld? U kunt in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de uitspraak vermeld staat. Een hogere rechter beoordeelt dan uw belastingzaak opnieuw. U moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Ook de overheidsorganisatie kan in hoger beroep gaan.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De rechtbank doet binnen 8 weken nadat het beroepschrift is ontvangen uitspraak op basis van de documenten. Vindt de rechter een zitting nodig, dan vindt de behandeling binnen 13 weken plaats.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact