Laden...

Economische schade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Economische schade

Economische schade is bijvoorbeeld omzetverlies omdat uw zakenpartner zich niet aan zijn contract houdt. Of een teruglopende waarde van uw woning door de aanleg van een snelweg. Of het mislopen van winst door de inbreuk op uw merk.

Wilt u economische schade verhalen op de andere partij, maar ontkent deze aansprakelijkheid? Of wordt u het in de onderhandeling niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Dan kunt u naar de rechter.

Waaruit bestaat economische schade?

Economische schade kan bestaan uit geleden omzetverlies of misgelopen winst (winstderving) of inkomstenderving. Ook kunt u reputatieschade lijden, waardoor u recht heeft op smartengeld.

       

 

Procedures economische schade

Wilt u schadevergoeding bij economische schade en komt u er niet uit met de tegenpartij? Dan kunt u naar de rechter.

 

Schadevergoeding € 25.000 of minder

Wilt u een snelle beslissing, bijvoorbeeld omdat u dringend een voorschot op de schadevergoeding nodig heeft? U kunt een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter starten. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide (bodem)procedure bij de kantonrechter. In beide gevallen bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Schadevergoeding meer dan € 25.000

Wilt u een snelle beslissing, bijvoorbeeld omdat u dringend een voorschot op de schadevergoeding nodig heeft? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de civiele rechter van de rechtbank. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide
(bodem)procedure bij de civiele rechter. In beide gevallen bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Bijzondere economische schade

Planschade

Is de waarde van uw woning gedaald door een wijziging van het bestemmingsplan? Als de gemeente geen schadevergoeding toekent en ook uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u naar de rechter.

Intellectuele eigendom

Is uw boek zonder uw toestemming op internet geplaatst? Bij schending van uw auteursrecht kunt u de rechter vragen om een verbod en om schadevergoeding.

Onteigening

Moet u uw woning of grond aan de overheid verkopen (onteigening)? Als u geen overeenstemming bereikt, bepaalt de rechter uw schadevergoeding.