Laden...

Eindrekening en verantwoording

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Eindrekening en verantwoording

Eindrekening en verantwoording voor curatoren en bewindvoerders

Een eindrekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene over de laatste periode van de curatele of het bewind. U maakt de eindrekening en verantwoording als:

Bewaar de administratie over de curatele of het bewind 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).

Stopt de curatele of het bewind?

Bij het stoppen van de curatele of het bewind vult u in de eindrekening en verantwoording dezelfde gegevens in als in een rekening en verantwoording. De checklist kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens voordat u deze stappen volgt:

 • Ga naar Rekening en verantwoording en kies de manier waarop u de (eind)rekening en verantwoording wilt indienen.
 • Bespreek de (eind)rekening en verantwoording met de betrokkene, als hij in staat is om de rekening en verantwoording te begrijpen, en laat de betrokkene ondertekenen.
 • Laat de (eind)rekening en verantwoording ondertekenen door de tweede curator of de tweede bewindvoerder, als deze er is.
 • Stuur naar de rechtbank: de (eind)rekening en verantwoording met de gevraagde documenten (bij beide manieren van de (eind)rekening en verantwoording maken ziet u welke documenten dit zijn).

Stopt u als curator of als bewindvoerder?

Bij het stoppen als curator of als bewindvoerder vult u in de eindrekening en verantwoording dezelfde gegevens in als in een rekening en verantwoording. De checklist kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens voordat u deze stappen volgt:

 • Ga naar Rekening en verantwoording en kies de manier waarop u de (eind)rekening en verantwoording wilt indienen.
 • Laat de opvolgend curator of bewindvoerder de (eind)rekening en verantwoording ondertekenen.
 • Stuur naar de rechtbank: de (eind)rekening en verantwoording met de gevraagde documenten (bij beide manieren van de (eind)rekening en verantwoording maken ziet u welke documenten dit zijn).

Is de betrokkene overleden?

Is de betrokkene overleden, dan maakt u een eindrekening en verantwoording bij overlijden. Deze eindrekening en verantwoording gaat in op de afwikkeling van de nalatenschap. Denk hierbij aan informatie over de erfgenamen en de verklaring van het erfrecht. 


Particuliere curator of bewindvoerder

Als particuliere curator of bewindvoerder kunt u de eindrekening en verantwoording op 2 manieren maken en indienen:

 • digitaal via Mijn CBM als u daarvan gebruik maakt (log in met uw eigen DigiD, niet met de DigiD van de persoon voor wie u curator of bewindvoerder bent); laat de erfgenamen op een los blad tekenen en voegt dit toe als bijlage, of
 • per post: download het formulier Eindrekening en verantwoording na overlijden (pdf, 395,1 KB) en sla het op uw computer op, vul het in, print en onderteken het, en stuur het met de bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt op de curatele of het bewind (of geef het af bij de informatiebalie).

Wilt u digitaal werken en heeft u nog geen toegang? U kunt zich aanmelden voor Mijn CBM.

Professionele curator of bewindvoerder

Als professionele bewindvoerder kunt u de eindrekening en verantwoording op 2 manieren maken en indienen:

 • digitaal, of
 • per post zoals hierboven beschreven voor de particuliere curator of bewindvoerder.

Wat als iemand niet wil ondertekenen?

Als iemand niet akkoord gaat, dan moet hij de redenen hiervoor aangeven in een brief. Deze brief stuurt u mee met het formulier.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact