Laden...

Kosten uithuisplaatsing

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Uithuisplaatsing > Kosten uithuisplaatsing

Als u te horen krijgt dat er een uithuisplaatsing voor uw kind(eren) is aangevraagd bij de kinderrechter, kunt u veel vragen hebben. Zeker als u nog niet goed weet wat een uithuisplaatsing betekent, waarom het is aangevraagd, hoe het gaat bij de kinderrechter en hoe u kunt reageren.

Een uithuisplaatsing die de rechter uitspreekt, valt onder het civiele recht. U kunt als ouder gratis een advocaat krijgen als u voor de eerste keer met een (spoed)uithuisplaatsing van uw kind(eren) te maken krijgt. In andere gevallen kunt u ervoor kiezen om zelf een advocaat in te schakelen die u adviseert en begeleidt.

Kosten uithuisplaatsing

Als u reageert in een procedure over uithuisplaatsing, betaalt u geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter. U betaalt mogelijk de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt. Soms heeft u recht op een gratis advocaat.

Kosten advocaat

Wanneer een gratis advocaat?

Woont uw kind bij u thuis en krijgt u te maken met een eerste verzoek tot (spoed)uithuisplaatsing (en het verzoek is ingediend op of na 1 oktober 2023)? Dan kunt u als ouder gratis een advocaat krijgen. U hoeft daarvoor niet te betalen. De rechtbank zoekt de advocaat voor u. Deze neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u al een eigen advocaat? Of wilt u dat een andere advocaat u helpt? Vraag dan of deze contact opneemt met de rechtbank. Als de advocaat aan de voorwaarden voldoet, kan deze u kosteloos helpen.

Meer weten:

Wanneer geen gratis advocaat?

Let op, in de volgende gevallen krijgt u bij een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing géén gratis advocaat:

 • als uw kind niet bij u thuis woont, maar bij de andere ouder
 • als het om een verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing gaat
 • in hoger beroep
 • als een verzoek is gedaan tot plaatsing van uw kind in een instelling voor gesloten jeugdhulp. In dat geval krijgt uw kind zelf een advocaat toegewezen.

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt er wel voor kiezen. Een advocaat kan:

 • uw vragen beantwoorden en veel zorgen uit handen nemen,
 • u adviseren hoe u reageert op het verzoek tot een uithuisplaatsing,
 • u helpen om een verweerschrift te maken,
 • u helpen uw verhaal te vertellen tijdens de zitting,
 • de uitspraak met u nabespreken.

Aan het inschakelen van een advocaat zijn mogelijk kosten verbonden. Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

 

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat en/of mediator. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

Overige tarieven en declaraties

 • Schakelt u een getuige, dan betaalt u hem zelf een vergoeding voor de tijd dit hij kwijt is en de reiskosten
 • Slechts in een enkel geval betaalt u voor een deskundigenonderzoek.
 • U hoeft niet te betalen voor een tolk of vertaler als u die nodig heeft.

 
Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.