Laden...

Vechtscheidingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's > Vechtscheidingen

Wist u dat?

 
 
 

Jaarlijks moeten zo’n 70.000 kinderen omgaan met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 80 procent van de scheidende ouders (al dan niet getrouwd) lukt het om afspraken te maken over de zorg voor hun kinderen, de verdeling van geld en goederen en eventuele alimentatie. In circa 20 procent van de gevallen lukt dit niet. Deze scheidingen kunnen zodanig uit de hand lopen dat gesproken wordt een vechtscheiding. Daarbij zijn ouders zo verbeten bezig met hun eigen strijd, dat ze de belangen van de kinderen nogal eens uit het oog verliezen. Vooral als de kinderen inzet zijn van strijd, is dat zeer schadelijk.

 

Werkwijze aanpassen

Familierechters hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om binnen procedures over vechtscheidingen de problemen voor kinderen te verminderen, en er in ieder geval voor te zorgen dat die niet erger worden. Initiatieven die hun bestaansrecht hebben bewezen, worden in 2017 bij alle gerechten ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd. ‘De klassieke opzet van een rechtszaak, het zogenaamde toernooimodel, leent zich niet goed voor het voorkomen van een vechtscheiding’, schrijft voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak in Rechtspraak magazine van maart 2016. Partijen staan daarin tegenover elkaar’. Als je elkaar het licht in de ogen niet gunt en niet nuchter kunt nadenken, maakt die opzet de kwaadheid alleen maar groter, aldus Bakker.

 

De rol van de rechter bij echtscheidingen

Scheidingsrechter Johan Visser over de rol van de rechter bij echtscheidingen

 

 

Verschillende initiatieven

Rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen tijd op proef gewerkt met nieuwe werkwijzen. Verschillende pilots worden wetenschappelijk geëvalueerd. Enkele voorbeelden:

De regierechter

Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de rechter levert maatwerk voor beide ouders én kinderen.

Uniform hulpaanbod

In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen.

Dossiers scannen

Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt extra snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediation mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen.

 

 

Visiedocument

In een visiedocument over vechtscheiding, dat de familierechters in november 2016 hebben gepubliceerd, worden zowel de huidige werkwijze als de pilots die bij verschillende rechtbanken lopen uitvoerig beschreven. De bedoeling is dat de nieuwe werkwijzen in samenhang de schade bij kinderen in vechtscheidingen zoveel mogelijk beperken.

Contactpersonen namens de Rechtspraak voor problematische echtscheidingen: mr. D.J. Klijn, mailto:d.j.klijn@rechtspraak.nl en mr. J. Visser, johan.visser@rechtspraak.nl

 

Nieuws over vechtscheidingen - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over vechtscheidingen

 

 

Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheidingRechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheidinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-blij-met-Rouvoet-rapport-over-vechtscheiding.aspxDen Haag21-2-2018 23:00:00<p>De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser.</p>
Betrokkenen positief over inzet gedragskundige bij vechtscheidingBetrokkenen positief over inzet gedragskundige bij vechtscheidinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Betrokkenen-positief-over-inzet-gedragskundige-bij-vechtscheiding-.aspxDen Haag29-1-2017 23:00:00<p>Ouders, kinderen en rechters zijn tevreden over de inzet van gedragsdeskundigen als belangenbehartiger voor kinderen in complexe echtscheidingszaken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar de afgelopen jaren een proef mee gehouden. De nieuwe werkwijze kent nog wel wat kinderziektes, <a title="research-memoranda-2017-01.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-2017-01.pdf">blijkt uit onderzoek <span class="rnl-file-properties">(pdf, 2,1 MB)</span></a>.</p>
Rechter is meer dan knopendoorhakker bij (v)echtscheidingenRechter is meer dan knopendoorhakker bij (v)echtscheidingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechter-is-meer-dan-knopendoorhakker-bij-echtscheidingen.aspxDen Haag7-6-2016 22:00:00<p>De rechter is niet alleen de ‘knopendoorhakker’ als mensen er samen niet uitkomen bij een scheiding. Juist in de tijd voordat de boel dreigt te ontsporen kan de rechter het verschil maken. Door het hele land experimenteert de Rechtspraak daarom met manieren om echtscheidingen beter te laten verlopen. Dit zal de Rechtspraak donderdagochtend 9 juni tijdens een zogenoemd ‘rondetafelgesprek’ toelichten aan Tweede Kamerleden. </p>
Kamer heeft haast met aanpak vechtscheidingenKamer heeft haast met aanpak vechtscheidingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Kamer-heeft-haast-met-aanpak-vechtscheidingen.aspxDen Haag26-1-2016 23:00:00Algemeen overleg in de Tweede Kamer over maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen de dupe worden van vechtscheidingen. <p>De Tweede Kamer heeft haast met maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen de dupe worden van moeizame echtscheidingen. Dat bleek woensdagmiddag 27 januari tijdens een Algemeen Overleg van leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie met minister Van der Steur. </p>
Kamerleden buigen zich over vechtscheidingenKamerleden buigen zich over vechtscheidingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Kamerleden-buigen-zich-over-vechtscheidingen.aspxDen Haag25-1-2016 23:00:00<p>Hoe kan je voorkomen dat huwelijken eindigen in een vechtscheiding, waardoor vooral kinderen beschadigd kunnen raken? Daarover praat de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie morgen. De Rechtspraak heeft aangeboden daarover mee te denken. Rechters worden dagelijks geconfronteerd met moeilijke scheidingen en denken al geruime tijd na over methoden om te voorkomen dat de problemen uit de hand lopen. Bij verschillende rechtbanken lopen momenteel pilots op het gebied van alternatieve conflictoplossing en ondersteuning van kinderen in een vechtscheiding. </p>
Gedragsdeskundigen staan kinderen bij in vechtscheidingszakenGedragsdeskundigen staan kinderen bij in vechtscheidingszakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Gedragsdeskundigen-staan-kinderen-bij-in-vechtscheidingszaken.aspxBreda11-2-2015 23:00:00<p>Familie- en kinderrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda houden een proef met de inzet van psychologen en orthopedagogen bij vechtscheidingszaken. De verwachting is dat gedragsdeskundigen zeer geschikt zijn om de belangen te behartigen van kinderen die in de strijd tussen hun ouders in de knel (dreigen te) raken. Bureau Van Montfoort onderzoekt tijdens de proef, die ongeveer anderhalf jaar duurt, of deze aanpak goed werkt en of de inzet van gedragsdeskundigen op grotere schaal zinvol is.</p>
Meer geld nodig voor in goede banen leiden vechtscheidingMeer geld nodig voor in goede banen leiden vechtscheidinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Meer-geld-nodig-voor-in-goede-banen-leiden-vechtscheiding-nodig.aspxDen Haag12-5-2014 22:00:00Het parlement moet meer geld laten vrijmaken voor het in goede banen leiden van vechtscheidingen. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer van familierechter Cees van Leuven gisteren in Trouw.<p>Het parlement moet meer geld laten vrijmaken voor het in goede banen leiden van vechtscheidingen. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer van familierechter Cees van Leuven gisteren in Trouw. Veelbelovende projecten zoals het verplichte ouderschapsonderzoek en alle pilots waar één en dezelfde rechter de regie heeft over een vechtscheiding verdienen volgens Van Leuven een blijvende financiering. Woensdag 14 mei praat de Tweede Kamer over het verbeteren van hulp bij vechtscheidingen. Ook rechters moeten hun bijdrage leveren, vindt Van Leuven: “Er is een nieuwe categorie familierechters opgestaan die volledig aan de slag gaat met emoties.”</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.