Laden...

Voogd aanwijzen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voogdij > Voogd aanwijzen

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen.

De voogdijprocedures vallen onder het civiel recht. Een verzoek aan de rechtbank om een voogd te benoemen kan alleen door een advocaat worden gedaan. Voor het aanwijzen van een voogd is geen advocaat nodig.

Voogd aanwijzen

Bent u een ouder? Via deze procedure kunt u in het gezagsregister laten vastleggen wie u als voogd aanwijst over uw minderjarig kind.

Wilt u een voogd aanwijzen? U kunt dat laten vastleggen in uw testament of in het gezagsregister. Heeft u beide gedaan? Dan geldt de laatste aanwijzing.

De procedure voogd aanwijzen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U kunt op 2 manieren een voogd aanwijzen:

  Digitaal

  U heeft het Burgerservicenummer van uw kind nodig en u logt in met uw DigiD.

  Schriftelijk

  Vul het formulier in en stuur dit samen met de benodigde documenten op naar de rechtbank. Kies de rechtbank die uw woonplaats in het werkgebied heeft.

  Benodigde documenten bij schriftelijk aanwijzen voogd:
  • Origineel afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt; niet ouder dan 3 maanden (verkrijgbaar bij uw gemeente)
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • De rechtbank verwerkt uw digitale of schriftelijke formulier. U ontvangt binnen 2 weken een uittreksel uit het gezagsregister. Op het uittreksel staat de naam van de voogd die het gezag overneemt na uw overlijden.

Kosten procedure voogd aanwijzen

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag moet u diverse documenten meesturen die u bij uw gemeente opvraagt. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Doorlooptijd procedure voogd aanwijzen

De rechtbank verwerkt uw formulier ‘Voogd aanwijzen’. U ontvangt binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.

Hoe kan ik in Nederland voogd worden van een jongere uit Curaçao?

Voor voogdij over minderjaren uit het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk hoeft u niet naar de rechter. De procedure verloopt via de Raad voor de Kinderbescherming.
Lees meer over voogd worden van een jongere uit Curaçao


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact