Laden...

Voogdijprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voogdij > Voogdijprocedures

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen.

De voogdijprocedures vallen onder het civiel recht. Een verzoek aan de rechtbank om een voogd te benoemen kan alleen door een advocaat worden gedaan. Voor het aanwijzen van een voogd is geen advocaat nodig.

Voogdijprocedures


Voogd aanwijzen

Ouders kunnen zelf een voogd aanwijzen:

  • via een notaris (in een testament)
  • via de rechtbank (in het gezagsregister)

Voogd benoemen,
eigen verzoek

Op verzoek kan de rechter een voogd benoemen. In de meeste gevallen wil de verzoeker zelf de voogdij op zich nemen. Denk aan een partner (niet-ouder), pleegouder of een andere persoon die voogd wil zijn.

Voogd benoemen,
initiatief rechtbank

Zijn beide ouders overleden of kunnen ze (tijdelijk) niet het gezag uitoefenen over het kind? En hebben de ouders geen voogd aangewezen? Dan benoemt de rechter een voogd.

Advies Raad voor de Kinderbescherming

Als de ouders geen voogd hebben aangewezen en het gezag over het kind (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen, wijst de rechter een voogd aan. Soms zijn er geen of juist meerdere geschikte voogden of is er ruzie over de voogdij. De rechter vraag dan advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Kosten voogdijprocedures

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd voogdijprocedures

Voogd aanwijzen

De rechtbank verwerkt uw formulier ‘Voogd aanwijzen’. U ontvangt binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

Benoemen voogd

De benoemde voogd moet een bereidverklaring afleggen. Dit gebeurt pas nadat de ouders zijn overleden of tijdelijk het gezag niet kunnen uitoefenen. Zodra de voogd deze bereidverklaring heeft afgelegd bij de griffie van de rechtbank is de procedure geëindigd.

 

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.

Hoe kan ik in Nederland voogd worden van een jongere uit Curaçao?

Voor voogdij over minderjaren uit het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk hoeft u niet naar de rechter. De procedure verloopt via de Raad voor de Kinderbescherming.
Lees meer over voogd worden van een jongere uit Curaçao


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact