Laden...

Voogd benoemen (op eigen verzoek)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voogdij > Voogd benoemen (op eigen verzoek)

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen.

De voogdijprocedures vallen onder het civiel recht. Een verzoek aan de rechtbank om een voogd te benoemen kan alleen door een advocaat worden gedaan. Voor het aanwijzen van een voogd is geen advocaat nodig.

Voogd benoemen (op eigen verzoek)

Via deze procedure kunt u op eigen verzoek een verzoekschrift voor het benoemen van een voogd indienen bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Heeft het minderjarige kind ook nog een ouder zonder gezag? Dan kan die andere ouder bij de rechter het gezag aanvragen. In dat geval beslist de rechter wie het gezag krijgt: een voogd of de andere ouder.

De rechter benoemt alleen een voogd als dit beter is voor het kind of als de andere ouder ook niet voor het kind kan zorgen.

De procedure voogd benoemen, eigen verzoek bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek voor het aanvragen van de voogdij over een minderjarig kind in te dienen. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze voogdijprocedure. In de meeste gevallen wil de verzoeker zelf de voogdij op zich nemen.

  Advocaat verplicht

  In het verzoekschrift zet u waarom u benoemd wilt worden als voogd. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het voogdij-verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden in uw procedure over de voogdij zijn. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot benoeming van de voogd.

 • Is er een belanghebbende die het niet eens is met het verzoek, dan krijgt die de mogelijkheid om te reageren. Het is uitzonderlijk dat een andere belanghebbende ingaat tegen het verzoek.

  Het kan zo zijn dat het verzoekschrift min of meer gelijktijdig wordt ingediend met een initiatief van de rechtbank om een voogd te benoemen. In dat geval neemt de Raad voor de Kinderbescherming vaak de verzoekschriftprocedure voor de voogdij van de verzoeker over.

 • ​Een zitting is bij een verzoek om benoeming van een voogd vrijwel nooit nodig.

 • ​De rechter doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat.

Kosten procedure voogd benoemen, eigen verzoek

Wilt u een verzoek indienen? Voor de procedure bij de rechter betaalt u griffierechten en de kosten voor een advocaat

Doorlooptijd procedure voogd benoemen, eigen verzoek

De procedure verloopt zo snel mogelijk. Zeker in spoedsituaties, waarin de ouders bijvoorbeeld plotseling zijn overleden, worden voogdijzaken met voorrang behandeld.

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.

Hoe kan ik in Nederland voogd worden van een jongere uit Curaçao?

Voor voogdij over minderjaren uit het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk hoeft u niet naar de rechter. De procedure verloopt via de Raad voor de Kinderbescherming.
Lees meer over voogd worden van een jongere uit Curaçao


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact