Laden...

Kosten voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voorlopige hechtenis > Kosten voorlopige hechtenis

Bij voorlopige hechtenis zit u als verdachte vast in een cel. In die periode wacht u op een uitspraak van de rechter in uw strafzaak. De voorlopige hechtenis is het tweede deel van het voorarrest en volgt na de inverzekeringstelling bij de politie. De voorlopige hechtenis bestaat uit bewaring en gevangenhouding of -neming.

Wilt u dat de voorlopige hechtenis stopt? Of dat die (kort) wordt onderbroken? Dan kunt u een verzoek tot opheffing of tot schorsing indienen bij de rechter. Ook kunt u als verdachte in hoger beroep gaan als u het niet eens bent met een beslissing van de rechter over de voorlopige hechtenis.

Kosten voorlopige hechtenis

Advocaatkosten

Voor een strafrechtelijke procedure betaalt u alleen de kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt (dit is niet verplicht).

Mogelijk heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten van de advocaat betaalt. Hoeveel, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

U zit in voorlopige hechtenis

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegewezen (toegevoegd). Deze advocaat begeleidt u tijdens uw voorlopige hechtenis. Besluit de officier van justitie u te vervolgen bij de strafrechter? Dan kan de advocaat u ook bijstaan bij de zittingen van de strafrechter.

Sinds 1 maart 2017 is uw toegevoegde advocaat niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen de advocaatkosten op u worden verhaald.

U zit niet in voorlopige hechtenis

Zit u niet in voorlopige hechtenis? En heeft de officier van justitie besloten om u te vervolgen bij de strafrechter? Dan ontvangt u een dagvaarding.

Als u een advocaat inschakelt, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Zelf een advocaat kiezen, die u zelf betaalt

U kunt er altijd voor kiezen om buiten de toevoeging om een advocaat in te schakelen. U betaalt de advocaatkosten dan zelf.

Goed om te weten: als u moet voorkomen bij de kantonrechter, kunt u er ook voor kiezen om een gemachtigde in te schakelen in plaats van een advocaat.

Geen advocaatkosten minderjarige verdachte

Als een minderjarige verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit, krijgt hij/zij een advocaat toegewezen (toegevoegd). Dit betekent dat het kind/de jongere niets hoeft te betalen aan de advocaat, ook al heeft hij/zij een hoog inkomen of eigen vermogen. Ook na een veroordeling hoeft het kind/de jongere de advocaatkosten niet terug te betalen.

De minderjarige verdachte kan een advocaat aanvragen via het Juridisch Loket.

 

Uitzondering

Gaat het om een kantonzaak (bijvoorbeeld een overtreding van de Leerplichtwet), dan krijgt de minderjarige verdachte geen advocaat toegevoegd. Hij/zij kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. Het kind/de jongere heeft mogelijk wel recht op een tegemoetkoming in de kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Goed om te weten: als het kind/de jongere moet voorkomen bij de kantonrechter, kan hij/zij er ook voor kiezen om een gemachtigde in te schakelen in plaats van een advocaat.

 

Kosten deskundige

Als u de strafrechter heeft verzocht om bepaalde deskundigen te horen en de rechter besluit dat te doen, betaalt de overheid de kosten van de deskundige:
  • een vergoeding voor de werkzaamheden die de deskundige verricht
  • een vergoeding voor de kosten die de deskundige moet maken om naar de zitting te komen

Als u zelf buiten de strafrechter om besluit een rapport door een deskundige op te laten stellen, moet u de kosten hiervan zelf betalen. 

Kosten getuige

Als u de strafrechter heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en de rechter besluit dat te doen, betaalt de overheid de kosten van de getuige:

  • een vergoeding voor de tijd die de getuige besteed aan het bijwonen van uw zaak
  • gemaakte reiskosten
  • een vergoeding van eventuele extra noodzakelijke kosten 

Kosten tolk

Als u in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het Openbaar Ministerie (OM) opgeroepen en door de overheid betaald. 

 


Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door het strafbare feit dat u heeft gepleegd, dan kan hij een schadevergoeding vragen. De rechter kan bepalen dat u die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.


Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen indienen?

U kunt op elk moment tijdens de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen. Dit kan mondeling tijdens de zitting en schriftelijk als u het tussentijds wilt indienen.

Hoe lang duurt het voordat de schorsing ingaat?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het verzoek indient en de reden van het verzoek. Meestal volgt 1 dag na de zitting de beslissing en kan de schorsing die dag of enkele dagen daarna ingaan. Soms duurt het langer omdat u als onderdeel van de schorsing moet worden opgenomen in een behandelinstelling.

Wat kost de procedure om de voorlopige hechtenis te schorsen?

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegevoegd. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. Als u een advocaat kiest die niet werkt op basis van een toevoeging of met wie u afspreekt dat hij van de toevoeging geen gebruik maakt, betaalt u de kosten zelf.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact