Laden...

Gemachtigde strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksU heeft een rol in een rechtszaak > Gemachtigde > Gemachtigde strafrecht

Wanneer kunt u iemand machtigen in een strafzaak? Dat hangt ervan af of u wordt verdacht van het begaan van een misdrijf of een overtreding, dan wel wordt verzocht om voor de kinderrechter te verschijnen. Voor elke categorie gelden andere regels voor gemachtigden.

Misdrijven

Wordt u verdacht van het begaan van een misdrijf, dan moet u voor de strafrechter verschijnen. In dat geval mag u alleen bijstand ontvangen van een advocaat. Dit staat in artikel 28 van het Wetboek van Strafvordering. Een advocaat is vanwege zijn of haar beroep in beginsel gemachtigd om cliënten te vertegenwoordigen in een rechtszaak. Dit betekent dat u geen machtiging voor uw advocaat hoeft te regelen.

Wilt u zelf niet bij de zitting aanwezig zijn, maar dat uw advocaat namens u het woord voert? Dan bent u wél verplicht om uw advocaat te machtigen. U spreekt met uw advocaat mondeling af dat u hem machtigt om namens u het woord te voeren. Uw advocaat laat dit vervolgens bij aanvang van de zitting aan de rechter weten. Een schriftelijke machtiging is niet nodig.

Overtredingen

Voor een licht strafbaar feit (zoals te hard rijden, wildplassen en vandalisme) moet u bij de kantonrechter verschijnen in plaats van de strafrechter. In dat geval is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, het mag wel.

Niet aanwezig bij zitting: mondelinge machtiging advocaat

Wilt u zelf niet bij de zitting bij de kantonrechter aanwezig zijn, maar dat uw advocaat namens u het woord voert? Dan bent u verplicht om uw advocaat te machtigen. U spreekt met uw advocaat mondeling af dat u hem machtigt om namens u het woord te voeren. Uw advocaat laat dit vervolgens bij aanvang van de zitting aan de rechter weten. Een schriftelijke machtiging is niet nodig.

Zelf aanwezig bij zitting: alleen vertegenwoordiging door advocaat

Let wel: als u zelf bij de zitting aanwezig bent, kunt u zich niet laten vertegenwoordigen door iemand anders dan een advocaat. U heeft geen machtiging nodig.

Niet aanwezig bij zitting: schriftelijke machtiging iemand anders dan advocaat

Wilt u zelf niet bij de zitting van de kantonrechter aanwezig zijn, maar dat iemand anders dan een advocaat namens u het woord voert? Bijvoorbeeld een jurist van de rechtsbijstandverzekering of van een vakbond, een familielid of goede vriend? Dan is het noodzakelijk dat u deze partij schriftelijk machtigt. Als deze persoon slechts als (morele) ondersteuning met u meekomt naar de zitting, is een volmacht niet vereist. In dat geval volstaat een mondelinge aanmelding bij aanvang van de zitting.

Hoe werkt een machtiging bij de kantonrechter?

Als u niet bij de zitting aanwezig bent, kunt u iemand anders dan een advocaat machtigen om voor u het woord te voeren of stukken in te dienen. In de schriftelijke machtiging vermeldt u, naast uw eigen contactgegevens, wie u machtigt en dat deze persoon voor u in rechte mag optreden. U ondertekent de machtiging. Wilt u iemand machtigen:

  • die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt deze persoon de machtiging met een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter of u stuurt de machtiging per post toe met een kopie van uw identiteitsbewijs. 
  • om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

Jeugdstrafrecht

In het strafrecht is een minderjarige verdachte minimaal 12 jaar. Personen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Een minderjarige gedagvaarde is in een strafrechtelijke procedure verplicht op de zitting te verschijnen. De behandeling van de zaak vindt achter gesloten deuren plaats. Dat betekent dat er, met uitzondering van de advocaat en/of de ouder(s), niemand bij de zitting (ter verdediging of voor morele steun) aanwezig mag zijn.

Als de jeugdige wordt verdacht van een misdrijf, wordt aan hem of haar een (gratis) advocaat toegewezen.

Wordt de jeugdige verdacht van een overtreding (licht strafbaar feit), die door de kantonrechter wordt behandeld, is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. Ook mag de minderjarige verdachte in dat geval besluiten om niet naar de zitting te gaan en een advocaat of iemand anders machtigen om het woord te voeren tijdens de zitting.

Hoe werkt een machtiging bij de kinderrechter?

Dezelfde regels als voor een meerderjarige zijn van toepassing.

Bij misdrijven is een machtiging voor een ander dan een advocaat niet mogelijk, omdat bijstand door een advocaat verplicht is en de minderjarige verdachte verplicht is om zelf op de zitting te verschijnen.

Bij overtredingen die door de kantonrechter worden behandeld, kan een schriftelijke volmacht worden aangevraagd. Let wel: dat kan alleen in geval de minderjarige verdachte niet aanwezig is bij de zitting.

Minderjarige regelt zelf de machtiging

De minderjarige verdachte heeft dezelfde bevoegdheden als een meerderjarige verdachte en regelt daarom zelf de machtiging. In de schriftelijke machtiging vermeldt de minderjarige verdachte, naast zijn of haar eigen contactgegevens, wie er wordt gemachtigd om in rechte voor hem of haar op te treden. De minderjarige verdachte ondertekent de machtiging. Wilt u, als minderjarige verdachte, iemand machtigen:

  • die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt deze persoon de machtiging met een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter of u stuurt de machtiging per post toe met een kopie van uw identiteitsbewijs.
  • om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

Gemachtigde in andere rechtsgebieden

Voor elk rechtsgebied gelden andere regels voor het machtigen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact