Laden...

Kosten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Een gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter vragen om het ouderlijk gezag van de ouder(s) over hun kind(eren) te beëindigen. Dit gebeurt alleen als een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. En als de ouder voor langere tijd het kind niet goed kan verzorgen en opvoeden. Als uw ouderlijk gezag wordt beëindigd, mag u geen beslissingen meer nemen over uw kind. 

Een gezagsbeëindigende maatregel valt onder het civiele recht. U heeft recht op de hulp van een advocaat. Daarvoor hoeft u niet te betalen.

Kosten

Als u reageert in een procedure gezagsbeëindigende maatregel betaalt u geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter.

Geen advocaatkosten

U heeft recht op hulp van een advocaat. U hoeft daarvoor niet te betalen. De rechtbank zoekt een advocaat voor u. Deze neemt zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft u al een eigen advocaat? Of wilt u dat een andere advocaat u helpt? Vraag dan of deze contact opneemt met de rechtbank. Als de advocaat aan de voorwaarden voldoet, kan deze u kosteloos helpen.

 

Overige tarieven en declaraties

  • Schakelt u een getuige in, dan betaalt u hem of haar zelf een vergoeding voor de tijd die hij of zij kwijt is en de reiskosten. 
  • Slechts in een enkel geval betaalt u voor een deskundigenonderzoek. 
  • U hoeft niet te betalen voor een tolk of vertaler als u die nodig heeft. 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact