Laden...

Gezagsbeëindigende maatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Gezagsbeëindigende maatregel

Een gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter vragen om het ouderlijk gezag van de ouder(s) over hun kind(eren) te beëindigen. Dit gebeurt alleen als een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. En als de ouder voor langere tijd het kind niet goed kan verzorgen en opvoeden. Als uw ouderlijk gezag wordt beëindigd, mag u geen beslissingen meer nemen over uw kind. 

Een gezagsbeëindigende maatregel valt onder het civiele recht. U heeft recht op de hulp van een advocaat. Daarvoor hoeft u niet te betalen.

Gezagsbeëindigende maatregel


Recht op hulp advocaat

Heeft u een brief ontvangen van de rechtbank waarin staat dat de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt om een gezagsbeëindigende maatregel? U heeft recht op hulp van een advocaat. U hoeft daarvoor niet te betalen. Er is namelijk een proef (pilot) waarbij ouders gratis hulp krijgen bij gezagsbeëindiging. Ouders krijgen daarbij hulp van een advocaat tijdens de zitting. De rechtbank zoekt een advocaat voor u. Deze neemt zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft u al een eigen advocaat? Of wilt u dat een andere advocaat u helpt? Vraag dan of deze contact opneemt met de rechtbank. Als de advocaat aan de voorwaarden voldoet, kan deze u kosteloos helpen. 

Verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming om beëindiging van het gezag van allebei de ouders? Dan krijgen beide ouders samen één advocaat. Als de Raad voor de Kinderbescherming aangeeft dat er tegengestelde belangen bestaan tussen de ouders, worden er twee advocaten toegewezen.

Meer weten: Veelgestelde vragen over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing (rijksoverheid.nl) 

 

Wat is een gezagsbeëindigende maatregel?

Een gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel.

De Raad voor de Kinderbescherming vraagt aan de rechter om het gezag van u als ouder te beëindigen als:
 • de ontwikkeling van uw kind ernstig in gevaar is, en
 • u als ouder voor langere tijd uw kind niet goed kunt verzorgen en opvoeden.
Een andere reden kan zijn dat u als ouder misbruik maakt van uw gezag.

Als uw ouderlijk gezag wordt beëindigd, mag u geen beslissingen meer nemen over uw kind.

Andere kinderbeschermingsmaatregelen zijn:

Wie vraagt de maatregel aan bij de kinderrechter?

Meestal doet de Raad voor de Kinderbescherming het verzoek. Ook het Openbaar Ministerie kan aan de kinderrechter vragen om het gezag te beëindigen. Als de Raad voor de Kinderbescherming besluit geen verzoek te doen, kan ook een pleegouder die het kind langer dan een jaar verzorgt en opvoedt vragen om een gezagsbeëindiging. 

Voordat de Raad voor de Kinderbescherming vraagt om het gezag te beëindigen, heeft deze eerst onderzoek gedaan naar de situatie van uw kind. De resultaten van het onderzoek schrijft de Raad voor de Kinderbescherming op in een rapport.

Aan een verzoek tot gezagsbeëindiging gaat meestal een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing vooraf, maar dit hoeft niet.

 

Wat zijn de gevolgen van een gezagsbeëindiging?

Als uw ouderlijk gezag wordt beëindigd, mag u geen beslissingen meer nemen over uw kind. Bijvoorbeeld over waar uw kind woont, over school of over een medische behandeling. Uw kind zal opgroeien in een pleeggezin, instelling of bij de andere ouder. Door het gezag te beëindigen komt er duidelijkheid voor het kind over de plek waar het verder zal opgroeien.  
 
Als het gezag van beide ouders is beëindigd, neemt een voogd voortaan beslissingen over het kind. De voogd kan bijvoorbeeld een pleegouder zijn of een jeugdbeschermingsorganisatie. 

Goed om te weten:

 • u blijft de ouder van uw kind 
 • u mag contact houden met uw kind, als dat veilig kan
 • als ouder heeft u recht op informatie over uw kind 

Hoe lang duurt de gezagsbeëindigende maatregel?

De maatregel duurt meestal tot het kind 18 jaar is. Vanaf dat moment is uw kind meerderjarig en mag het zelf beslissingen nemen.

 


Belangrijke informatie over het beëindigen van ouderlijk gezag

>Alles uitklappen
 • De kinderrechter kan het gezag in 2 gevallen beëindigen:  

   1. Als er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging.
  Dit betekent dat:
  • er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind, en 
  • het niet de verwachting is dat de ouder binnen een redelijke termijn weer zelf het kind kan verzorgen en opvoeden. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de leeftijd en de ontwikkeling van een kind.  
   2. Als de ouder het gezag misbruikt.   
  Bijvoorbeeld in het geval van:  
  • mishandeling van het kind door de ouder 
  • seksueel misbruik van het kind door de ouder 
 • Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, praat hij of zij met het kind. Dit gebeurt in ieder geval als het kind 12 jaar of ouder is en dit zelf wil. Ouders en hun advocaat zijn niet bij dit kindgesprek. 

  Na de gezagsbeëindiging:  
  • groeit het kind op in een pleeggezin, instelling of bij de andere ouder.  
  • komt er een voogd die de beslissingen neemt over het kind (als het kind geen ouder met gezag meer heeft). De voogd zorgt ervoor dat het kind goed wordt verzorgd en opgevoed. 
 • De ouder van wie het gezag is beëindigd, kan de rechter vragen het gezag weer te herstellen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan dit vragen.  

  Als het kind een voogd heeft, wijst de rechter het verzoek alleen toe als: 
  • herstel van het gezag in het belang van het kind is, en 
  • de ouder het kind langdurig weer goed kan verzorgen opvoeden.  
   Als de andere ouder het gezag heeft, zal de rechter het gezag alleen in heel uitzonderlijke gevallen herstellen.
 • Heeft u samen met de andere ouder het gezag over uw kind, maar wilt u voortaan alleen (eenhoofdig) het gezag uitoefenen? Volg dan de procedure verzoek gezag. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

 


Doorlooptijd

De procedure gezagsbeëindigende maatregel duurt ongeveer 3 maanden tot 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Kosten

U betaalt geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact