Laden...

Procedure gezagsbeëindigende maatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Gezagsbeëindigende maatregel > Procedure gezagsbeëindigende maatregel

Een gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter vragen om het ouderlijk gezag van de ouder(s) over hun kind(eren) te beëindigen. Dit gebeurt alleen als een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. En als de ouder voor langere tijd het kind niet goed kan verzorgen en opvoeden. Als uw ouderlijk gezag wordt beëindigd, mag u geen beslissingen meer nemen over uw kind. 

Een gezagsbeëindigende maatregel valt onder het civiele recht. U heeft recht op de hulp van een advocaat. Daarvoor hoeft u niet te betalen.

Procedure gezagsbeëindigende maatregel

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de kinderrechter gevraagd om het ouderlijk gezag te beëindigen. Dat heet een gezagsbeëindigende maatregel. De Raad voor de Kinderbescherming vindt namelijk dat de ontwikkeling van uw kind(eren) ernstig in gevaar is. En dat het beter is dat iemand anders voortaan de beslissingen over uw kind neemt. De kinderrechter beslist of het gezag wel of niet wordt beëindigd.

Recht op hulp advocaat

Heeft u een brief ontvangen van de rechtbank waarin de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt om een gezagsbeëindigende maatregel? U heeft recht op hulp van een advocaat. U hoeft daarvoor niet te betalen. De rechtbank zoekt een advocaat voor u. Deze neemt zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft u al een eigen advocaat? Of wilt u dat een andere advocaat u helpt? Vraag dan of deze contact opneemt met de rechtbank. Als de advocaat aan de voorwaarden voldoet, kan deze u kosteloos helpen.

 

De procedure gezagsbeëindigende maatregel bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • De procedure start als de Raad voor de Kinderbescherming (of soms een andere verzoeker) een verzoek naar de rechtbank stuurt om het ouderlijk gezag over uw kind(eren) te beëindigen.  

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbende in de procedure is. De rechter informeert deze belanghebbenden over het verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag.

 • De rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting met daarbij het verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag aan u en de andere belanghebbenden. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. u bent het niet eens met het verzoek (u gaat in verweer
  2. u bent het met het verzoek eens en laat dat weten met een brief (referteverklaring) of u vertelt dit tegen de rechter tijdens de zitting 
  3. u reageert niet 

  Niet eens met verzoek 

  Bent u het niet eens met het verzoek? Dan kunt u reageren op het verzoek (verweren):  

  • Schriftelijk in verweer gaan
   In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en stuurt het naar de rechtbank
  • Mondeling in verweer gaan
   Tijdens de zitting kunt u vertellen wat u van het verzoek vindt. De rechter stelt vragen die u kunt beantwoorden. Uw advocaat kan u bijstaan of namens u het woord voere

  Afzien van verweer met een referteverklaring 

  Gaat u niet tegen het verzoek in? Dat kunt u dit met een zogenoemde referteverklaring laten weten aan de rechter. U verklaart daarmee dat u: 

  • het verzoek heeft ontvangen, 
  • dat u geen verweerschrift indient, en 
  • behandeling op een zitting niet nodig vindt 

  Uw advocaat kan de referteverklaring voor u opstellen en indienen. Tijdens de zitting kunt u of uw advocaat ook aan de rechter vertellen dat u het eens bent met het verzoek. 

  Geen reactie 

  Reageert u helemaal niet en komt u niet naar de zitting? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw reactie. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gezagsbeëindiging toegestuurd. 

 • Om een goede beslissing te kunnen nemen, praat de kinderrechter met uw kind(eren). Dit gebeurt in ieder geval als ze 12 jaar of ouder zijn. En als ze dat zelf willen. Ouders en/of verzorgers en hun advocaat zijn niet bij dit gesprek. 

 • Ongeveer 6 weken voor de zitting krijgt u een uitnodiging voor de zitting. Als uw kind onder toezicht is gesteld, wordt ook de jeugdbeschermingsorganisatie uitgenodigd voor de zitting. U ontvangt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting kunt u een reactie geven op het verzoek.  

  Niet openbaar 

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.  

  Hoe kunt u zich voorbereiden op de zitting? 

  • Bedenk van tevoren wat u wilt vertellen aan de kinderrechter.  
  • Wilt u uw verhaal zelf vertellen of wilt u uw advocaat het woord voor u laten doen?  
  • Kijk hoe u naar de rechtbank reist en daar op tijd kunt aankomen. 
  • Lees de informatie over de rechtbank om te zien wat u moet meenemen en hoe het bij binnenkomst bij de rechtbank verloopt, en lees de huisregels. 
 • U hoort op de zitting wanneer de kinderrechter de beslissing neemt. Dat is meestal 4 weken na de zitting. Soms neemt de kinderrechter de beslissing aan het einde van de zitting. U hoort dan direct of uw ouderlijk gezag wordt beëindigd. U of uw advocaat krijgt altijd een brief met daarbij de beslissing.

 • Bent u het niet eens met de beslissing van de kinderrechter?  

  Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Daarvoor heeft u 3 maanden de tijd nadat de kinderrechter uitspraak heeft gedaan. 

  Wat kunt u doen? 

  Schakel een advocaat in. Dat is verplicht voor hoger beroep. Hiervoor moet u de kosten wel zelf betalen. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen. 

 • Een gezagsbeëindigende maatregel duurt tot uw kind 18 jaar is. Is uw situatie voor die tijd veranderd? En denkt u dat u de opvoeding en de verzorging van uw kind weer aankunt? Dan kunt u de rechter vragen of u het gezag weer kunt krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.  


Doorlooptijd

De procedure gezagsbeëindigende maatregel duurt ongeveer 3 maanden tot 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Kosten

U betaalt geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact