Laden...

Tuchtrechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter > Tuchtrechtspraak

Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals artsen, notarissen en accountants.

Belangen beschermen

Het doel van tuchtrechtspraak is om de belangen te beschermen van degenen die gebruikmaken van de diensten van de beroepsgroep. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals artsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders en accountants.

 

Eer en waardigheid beroepsgroep

Met de tuchtrechtspraak kan de ‘eer en waardigheid’ van het beroep in stand worden gehouden. Zo hebben artsen, verloskundigen en apothekers het Medisch Tuchtcollege. In de voetbalwereld kennen we de Tuchtcommissie van de KNVB. In de advocatuur zijn er Raden van Discipline.

Klacht

Een persoon die ontevreden is over bijvoorbeeld een dokter of een makelaar, kan een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsgroep. Vaak vindt de klager dat de beklaagde onzorgvuldig heeft gehandeld, te traag heeft opgetreden of onvoldoende voorlichting heeft gegeven. Het tuchtcollege (of de tuchtraad) bestaat veelal uit enkele leden van de beroepsgroep en bijvoorbeeld een rechter of oud-rechter.

Werkwijze

Het tuchtcollege toetst of de beklaagde zich aan de gedragsregels van het beroep heeft gehouden. De werkwijze van het tuchtcollege lijkt op die van de rechter. Het college kan de klager en de beklaagde om toelichting vragen, getuigen en deskundigen horen en bewijsstukken onderzoeken. Aan het eind van de procedure beslist het tuchtcollege of de klacht wel of niet gegrond is. De straffen die het tuchtcollege oplegt, zijn bindend. De beklaagde moet zich houden aan de uitspraak van het tuchtcollege. De uitspraak kan een waarschuwing, boete of een berisping zijn. Het college kan ook beslissen dat de beklaagde zijn beroep voorlopig of helemaal niet meer mag uitoefenen.

Geen schadevergoeding of gevangenisstraf

Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen of gevangenis opleggen. Wel kan de klager na de tuchtrechtprocedure besluiten alsnog naar de rechter te gaan. Vaak is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het tuchtcollege. Sommige beroepsgroepen hebben hiervoor een apart beroepscollege, anderen verwijzen de klager voor hoger beroep door naar de rechtbank of het gerechtshof.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.