Laden...

Tuchtrechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter > Tuchtrechtspraak

Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals artsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders en accountants.

Doelen van tuchtrechtspraak

 • het beschermen van de belangen van gebruikers van de diensten van de beroepsgroep
 • de ‘eer en waardigheid’ van het beroep in stand houden

Voorbeelden van tuchtcolleges

Artsen, verloskundigen en apothekers hebben het Medisch Tuchtcollege. In de voetbalwereld kennen we de Tuchtcommissie van de KNVB. In de advocatuur zijn er Raden van Discipline.

Zie ook:

Wie zitten in een tuchtcollege?

Een tuchtcollege (of de tuchtraad) bestaat veelal uit enkele leden van de beroepsgroep en bijvoorbeeld een rechter of oud-rechter.

Klacht indienen

Een persoon die ontevreden is over bijvoorbeeld een dokter of een makelaar, kan een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsgroep. Vaak vindt de klager dat de beklaagde:

 • onzorgvuldig heeft gehandeld
 • te traag heeft opgetreden
 • onvoldoende voorlichting heeft gegeven

Onderzoek naar de klacht

De werkwijze van het tuchtcollege lijkt op die van de rechter. Het college kan:

 • de klager en de beklaagde om toelichting vragen
 • getuigen en deskundigen horen
 • bewijsstukken onderzoeken

Het tuchtcollege toetst of de beklaagde zich aan de gedragsregels van het beroep heeft gehouden.

Beslissing over de klacht

Aan het eind van de procedure beslist het tuchtcollege of de klacht wel of niet gegrond is. De straffen die het tuchtcollege oplegt, zijn bindend. De beklaagde moet zich houden aan de uitspraak van het tuchtcollege.

De uitspraak kan zijn:

 • een waarschuwing
 • een boete
 • een berisping
 • de beklaagde mag zijn beroep voorlopig of helemaal niet meer uitoefenen

Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen of gevangenisstraf opleggen. Wel kan de klager na de tuchtrechtprocedure besluiten (alsnog) naar de rechter te gaan.

In beroep tegen uitspraak tuchtcollege

Vaak is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het tuchtcollege:

 • sommige beroepsgroepen hebben hiervoor een apart beroepscollege
 • anderen verwijzen voor hoger beroep door naar de rechtbank of het gerechtshof

Zie ook: Hoger beroep in militaire tuchtzaak

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact