Laden...

CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
Utrecht, 11 juni 2020

De aandacht én noodzaak voor maatschappelijk effectieve rechtspraak groeit. Het coronavirus maakt deze noodzaak eerder groter dan kleiner. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) start daarom vanaf 15 juni 2020 met een proef voor het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal. Deze proef gaat van start in een deel van de zaken over de Participatiewet, onder de noemer GOO: Gericht Op Oplossing.

Gezamenlijke oplossing

GOO is een procedure voor partijen die samen tot een oplossing willen komen. Via een aselecte steekproef krijgen partijen een brief over GOO. Als beide partijen binnen vier weken laten weten dat zij een GOO behandeling willen, wordt in overleg met hen op korte termijn een zitting gepland.

Omdat nog onbekend is hoe vaak partijen van deze gelegenheid gebruik zullen maken en de zittingsruimte door de Coronamaatregelen beperkt is, gaat de proef op bescheiden schaal van start.

Wat biedt de Centrale Raad van Beroep aan?

  • Extra tijd voor de zitting (gemiddeld 2 uur per zaak).
  • Behandeling op een enkelvoudige zitting, dat wil zeggen een zitting met één rechter.
  • Een rechter die meer dan gebruikelijk is getraind in communicatieve vaardigheden en kan helpen om de verschillende belangen die bij partijen spelen in kaart te brengen; ook de gezamenlijke belangen. Aan de hand van vragen bespreekt de rechter op de zitting de juridische én de niet juridische kanten van de zaak. Daardoor is de kans op een voor beide partijen bevredigende oplossing groter. 
  • De rechter kan op de zitting een voorlopig oordeel geven over de zaak.

Wat wordt van partijen verwacht?

  • Onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte. Partijen moeten voor zichzelf helder hebben wat voor hen het belangrijkste is en zij moeten bereid zijn om zich in te leven in de belangen van de andere partij. Zo wordt duidelijk wat een doeltreffende oplossing voor beiden kan zijn.
  • Informatie over de huidige situatie.
  • Mandaat, dat wil zeggen de bevoegdheid om op de zitting concrete afspraken te maken over beëindiging van het geschil.

Proces-verbaal van schikking

Als partijen tot een oplossing komen wordt dat opgeschreven in een proces-verbaal, dat binnen een week naar partijen wordt gestuurd.

Geen gezamenlijke oplossing, dan uitspraak van de rechter

Als partijen op de zitting niet tot een gezamenlijke oplossing komen, doet de rechter uitspraak. Als dat mogelijk is, zal de rechter direct mondeling uitspraak doen. De rechter wordt geen mediator en blijft in de uitspraak gebonden aan de wet.

Zelf verzoek indienen voor GOO behandeling

Voor partijen die wel een GOO behandeling willen, maar geen brief hebben gekregen, is ook een GOO behandeling mogelijk. Partijen kunnen hiervoor een gezamenlijk verzoek indienen bij de griffie van de Centrale Raad van Beroep. 

Meer informatie

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, via 088 – 3614238 of communicatie.crvb@rechtspraak.nl

 

Uitspraken