Laden...

Belastingrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Belastingrecht

Contact

Openingstijden griffie: 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Wat doet het team belastingrecht?

Het team belastingrecht behandelt geschillen tussen belastingplichtigen en belastingheffende instanties op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, douanezaken, WOZ en andere lokale heffingen, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto's en motorrijwielen.

Zittingsdagen

In beginsel houdt de tweede meervoudige belastingkamer van het gerechtshof zitting op dinsdag, de derde op woensdag en de vierde op dinsdag of donderdag.
Een enkelvoudige kamerbehandeling kan op elke dag van de werkweek worden gehouden.

Welke raadsheren?

In de uitnodiging voor de zitting staat vermeld wie de raadsheren zijn die uw zaak behandelen. Het kan zijn dat er kort voor de zitting een wijziging in de samenstelling plaatsvindt.
Informatie over de samenstelling van de zittingscombinatie op de zittingsdag zelf is beschikbaar bij de bodebalie.

Samenstelling meervoudige kamers

  • Tweede kamer: mrs. Van Brummelen, Hummel, Blokland en Kostense
  • Derde kamer: mrs. Van der Ouderaa, Lips, Djebali en Kostense
  • Vierde kamer: mrs. Haas, Leijdekker, Van Amsterdam en Van den Berg
  • Vijfde kamer: wisselende samenstelling

Douanekamer

Een speciale kamer van het team belastingrecht behandelt de douanezaken.
De Douanekamer behandelt en beslist in hoger beroep van zaken waarin door de douanekamers van de rechtbank te Haarlem op grond van artikel 8:2 van de Algemene douanewet uitspraak is gedaan. Het betreft geschillen waaraan een voor bezwaar vatbare beschikking ten grondslag ligt die is genomen op grond van artikel 4, aanhef en onder 5, van het Communautair douanewetboek of op grond van de Algemene douanewet.

Uitspraken

De beslissingen van de belasting-/ en de douanekamer van het Hof Amsterdam worden openbaar gemaakt. In beginsel worden ze in het openbaar uitgesproken op een dinsdag of donderdag tussen 9:00 en 10:00 uur.

Als u een dergelijke zitting wilt bijwonen dient u zich daarvoor op de desbetreffende dag tijdig, d.w.z. vóór 9:30 uur, aan te melden bij de bode onder vermelding van het rolnummer van de zaak waarvoor u komt. Ter zitting zal alleen de beslissing worden uitgesproken (niet de overwegingen die tot die beslissing hebben geleid). Partijen ontvangen altijd een afschrift van de volledige uitspraak per post.

Regels en procedures

Op de pagina Hoger beroep in belastingzaken vindt u de gang van zaken in de procedure. Het reglement van orde is van toepassing. Voor vragen en/of contact over het griffierecht zie deze pagina.