Laden...

Familierecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Contact

Openingstijden griffie: 09.00 uur tot 17.00 uur.

Welke zaken worden bij het team familie- en jeugdrecht behandeld?

Het team familie- en jeugdrecht kent zowel verzoekschriften- als dagvaardingsprocedures. De te behandelen zaken in verzoekschriftprocedures worden onderverdeeld in sociale en financiële zaken. Sociale zaken betreffen - onder meer - geschillen in hoger beroep omtrent het ouderlijk gezag, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en omgangsregelingen. Geschillen betreffende alimentatie en bijstandsverhaal in hoger beroep vormen de financiële zaken.
In dagvaardingsprocedures worden erfrechtelijke kwesties en kwesties met betrekking tot afwikkeling huwelijksgoederenregime behandeld.
In beginsel worden alle zaken meervoudig behandeld.

Zittingen

Er zijn in beginsel drie zittingsdagen: maandag, woensdag en donderdag. Op een zittingsdag worden zes tot acht zaken gepland. Voor de behandeling van een zaak wordt drie kwartier tot anderhalf uur uitgetrokken.

Welke raadsheren?

Wilt u weten wie de raadsheren zijn die uw zaak behandelen neem dan contact op met de griffie van de afdeling. Het kan zijn dat kort voor de zitting een wijziging in de samenstelling plaatsvindt. Informatie over de samenstelling van de zittingscombinatie op de zittingsdag zelf is beschikbaar bij de bodebalie.

Samenstelling team familie- en jeugdrecht

Het team familie- en jeugdrecht bestaat uit raadsheren, stafjuristen en senior juridisch medewerkers. Het team staat onder leiding van de teamvoorzitter, die wordt ondersteund door de teamcoördinator juridische ondersteuning. Raadsheer-plaatsvervangers nemen regelmatig deel aan zittingen. Binnen het team familie- en jeugdrecht wordt niet met vaste kamers gewerkt.

Contact griffie

De griffie is telefonisch bereikbaar.
Stukken in rekestzaken kunnen bij het hof worden ingediend op de volgende wijzen:
per post: postbus 1312, 1000 BH Amsterdam;
per veilig mailen: (liefst zonder bijlagen, met uitzondering van de beschikking waarvan beroep);
in handen: aan de Centrale Balie, IJdok 20. Openingstijden 9.00 - 17.00 uur op werkdagen.
Uiterlijk op de tiende kalenderdag voor de zitting mogen nog stukken worden ingediend. Met betrekking tot de verdere voorschriften voor de procedure in de rekestprocedure wordt verwezen naar het procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven.

Griffierecht

Op de pagina griffierecht vindt u informatie over de bedragen van deze procedure.