Laden...

Regels en procedures gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Regels procedures en klachten

Algemeen

De besturen van de gerechtshoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie een zaaksverdelingsreglement vastgesteld, waarin per zittingsplaats wordt bepaald voor welke categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden. Het zaakverdelingsreglement van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (officielebekendmakingen.nl) is op 18 april 2014 in de Staatscourant geplaatst.

 

Pilot in handelsrecht

Maatwerk in hoger beroep

Het regiegesprek in handelszaken

Per 1 april 2021 start het hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, in handelszaken een pilot met het regiegesprek. Deze pilot is in het balie-overleg handelsrecht in het ressort besproken en werd daar met enthousiasme begroet.

Het doel van het regiegesprek is om met de advocaten te beslissen over de meest wenselijke gang van de procedure in hoger beroep. Een rolraadsheer neemt telefonisch contact op met de advocaten om het doel van het hoger beroep na te vragen. Op basis hiervan kunnen procesafspraken tot stand komen. Als een partij bijvoorbeeld slechts een herbeoordeling wil, ligt het minder voor de hand dat hij nog uitgebreide proceshandelingen wil verrichten of behoefte heeft aan een (meervoudige) zitting. Ook kan mediation aan bod komen of bijzondere omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die juridisch mogelijk niet relevant zijn, maar wel van belang voor de vraag hoe maatwerk kan worden verricht (bijvoorbeeld digitale zitting bij buitenlandse of immobiele partijen). Verder kan gedacht worden aan bepaalde spoed bij een beslissing, faillissement of kwetsbare getuigen.

De pilotfase loopt van 1 april tot 1 juli 2021. In die fase zullen 40-50 zaken at random geselecteerd worden. Advocaten worden via het roljournaal en een e-mail van die selectie op de hoogte gesteld. Alleen wanneer beide advocaten ermee instemmen zal een regiegesprek worden gehouden. De advocaten krijgen een e-mail met een aantal voorbereidingsvragen (aan de hand waarvan zij een voorgesprek kunnen voeren met hun cliënten), waarna de rolraadsheer met de twee advocaten samen een telefoongesprek voert. Van de uitkomst wordt een korte aantekening in het roljournaal geplaatst. Advocaten die hebben meegedaan, krijgen na afloop een evaluatieverzoek.

Het regiegesprek wil bijdragen aan maatwerk en geeft advocaten de mogelijkheid de loop van de procedure te beïnvloeden.

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.