Laden...

Kenniscentra

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

   

Binnen de rechtspraak zijn zes kenniscentra actief op verschillende rechtsgebieden, te weten: fraude, cybercrime, financieel en economisch recht, milieu en gezondheid en het verzekeringsrecht. De bedoeling van de kenniscentra is het zodanig faciliteren van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning dat recht wordt gesproken op kwalitatief hoog niveau op de genoemde aandachtsgebieden. Alle kenniscentra hebben een landelijke functie.

De taken van de kenniscentra zijn:

  • Bundeling, beheer en verspreiding van kennis op het specifieke aandachtsgebied van het kenniscentrum
  • Coördinatie van kennis op dat gebied o.a. in de vorm van structurele samenwerking met de SSR en Universiteiten ten aanzien van de cursussen
  • Landelijk overleg met de gerechtsbibliotheken ten aanzien van de collectievorming en informatievoorziening
  • Delen van kennis op het aandachtsgebied van het kenniscentrum door onder meer het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contactpersonen binnen de rechtbanken en gerechtshoven.

De kenniscentra organiseren jaarlijks elk of gezamenlijk themadagen voor de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning. Daarnaast geven zij periodiek nieuwsbrieven uit en functioneren zij als vraagbaak. Verder vullen de kenniscentra op hun aandachtsgebied pagina's binnen Wiki Juridica, zijnde het digitale informatiesysteem van de rechtspraak.

  • Het Landelijk Kenniscentrum Fraude (strafrecht) is verbonden aan het gerechtshof Amsterdam
  • Het Kenniscentrum Cybercrime (strafrecht) is verbonden aan het gerechtshof Den Haag
  • Het kenniscentrum Verzekeringsrecht (civiel recht) is verbonden aan het gerechtshof Den Haag
  • Het kenniscentrum Financieel en Economisch recht (bestuursrecht) is verbonden aan de rechtbank Rotterdam
  • Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid (straf –, civiel en bestuursrecht) is verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en werkt intensief samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant
  • Het kennisnetwerk Fiscaal Domein (belastingrecht) is verbonden aan het hof Arnhem-Leeuwarden