Laden...

Fors meer vreemdelingenzaken voor rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Fors meer vreemdelingenzaken voor rechter
Den Haag, 10 april 2017
Het aantal vreemdelingenzaken is in 2016 met 32 procent gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Vorig jaar stroomden bijna 31 duizend van dit soort zaken bij de rechtbanken binnen, in 2015 waren dit er ruim 23 duizend. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak dat op dinsdag 18 april wordt gepubliceerd.

Niet onverwacht

De stijging is niet onverwacht. De vluchtelingencrisis in het najaar van 2015 leidde in eerste instantie niet tot veel extra zaken bij de Rechtspraak. Dit kwam omdat relatief veel asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werden ingewilligd. De vluchtelingenstroom bestond toen uit veel Syriërs en anderen uit zogenoemde niet-veilige landen. Deze mensen hebben een grotere kans dat zij (tijdelijk) in Nederland mogen blijven en de rechter hoeft zich dan niet over de zaken te buigen. In 2016 wees de IND juist relatief meer aanvragen af. Asielzoekers kunnen tegen zo’n afwijzing in beroep bij de rechter, met meer zaken tot gevolg.

Sneller

De Rechtspraak heeft er de afgelopen jaren veel aan gedaan om vreemdelingenzaken sneller te laten verlopen. Zo wordt een zogenoemde buffercapaciteit aangehouden om een plotselinge toename van het aantal zaken – door bijvoorbeeld oorlogen of natuurrampen – op te kunnen vangen. Rechtbanken kunnen hierdoor sneller inspelen op verandering en er treden minder snel capaciteitsproblemen op.

Uitspraken