Laden...

Geregistreerde criminaliteit verder gedaald

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Geregistreerde criminaliteit verder gedaald
Den Haag, 09 oktober 2017

De geregistreerde criminaliteit is in 2016 opnieuw gedaald: er werden minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere Rechtspraak, politie en Openbaar Ministerie toe behoren.

Grafiek van de geregistreerde misdrijven sinds 2007. Er is een duidelijk daling van de geregistreerde criminaliteit te zien.

Dit blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 (cbs.nl).  Dit is een gezamenlijke publicatie van de Raad voor de rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Alleen wat wordt geregistreerd

Dat de geregistreerde criminaliteit daalt, wil niet per se zeggen dat er ook minder criminaliteit is. Zo blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving dat de bereidheid om aangifte te doen van criminaliteit laag is. Ook wordt maar een klein deel van de cybercriminaliteit meegeteld, omdat in de slachtofferenquêtes alleen wordt gevraagd naar veelvoorkomende vormen van  (cyber)criminaliteit. Verder laat ondermijning (vermenging van de onderwereld en de bovenwereld) zich nog niet vertalen in de cijfers. Het gaat hierbij vaak om slachtofferloze delicten (bijvoorbeeld drugshandel), of er is een lage aangiftebereidheid vanwege angst voor represailles. Het WODC en het CBS onderzoeken deze fenomenen momenteel, om meer zicht op ondermijning te krijgen.

Afgehandelde zaken

De daling in het aantal verdachten als gevolg van minder geregistreerde criminaliteit is ook terug te vinden in het aantal door het Openbaar Ministerie en de rechter afgedane zaken: het OM handelde in 2016 203 duizend zaken af, 1 procent minder dan in 2015 en 28 procent minder dan in 2007. De rechter deed vorig jaar 94 duizend zaken af, 11 procent minder dan in 2015 en 28 procent minder dan in 2007.

Andere definitie

Dit aantal van 94 duizend wijkt af van de definitie die de Rechtspraak hanteert. Zo telt het CBS ontnemingszaken en nietigverklaringen van de dagvaarding niet mee. In 2016 werden volgens de Rechtspraakdefinitie 101.500 zaken door de rechtbanken (dus exclusief hoger beroep) afgehandeld. In 2015 waren dit nog 115.700 strafzaken. In beide getallen is geen rekening gehouden met de overtredingszaken die door de kantonrechter werden afgehandeld.

'Zorgelijke ontwikkeling'

Eerder dit jaar noemde Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, het een 'zorgelijke ontwikkeling' dat steeds minder zaken voor de strafrechter worden gebracht (zie 'Daling aantal strafzaken zorgelijke ontwikkeling'). Bakker wees toen op gebrekkigen middelen, het feit dat steeds meer zaken buiten de strafrechter om worden afgedaan en op nieuwe vormen van criminaliteit, waar de huidige instanties nog onvoldoende antwoord op hebben.

Over Criminaliteit en rechtshandhaving

In de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving wordt statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie tegen criminaliteit gebundeld. Het is een statistisch naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, wetenschap en onderwijs. De publicatie beschrijft ontwikkelingen in de periode 2007–2016 en bevat nieuwe analyses van cijfers die deels eerder zijn gepubliceerd.

Uitspraken