Laden...

Nieuwe richtlijnen voor aanstelling en benoemingen curatoren en bewindvoerders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Nieuwe richtlijnen voor aanstelling en benoemingen curatoren en bewindvoerders
Den Haag, 22 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe richtlijnen voor de aanstelling en/of benoeming van curatoren in faillissementen, bewindvoerders in surseances van betaling, bewindvoerders in schuldsaneringen (Wsnp) en voor herstructureringsdeskundigen en observatoren in de WHOA-procedure. Deze richtlijnen zijn een nadere uitwerking van de implementatie van de Europese richtlijn herstructurering en insolventie (2019/1023 (pdf, 0 B)). De richtlijnen zijn, na intensief overleg met betrokken organisaties, vastgesteld door Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling en bekrachtigd door het LOVT.

Transparant

De richtlijnen vervangen de uitgangspunten die golden sinds 2013 en zijn landelijk afgesproken en zullen dus door alle rechtbanken in het land worden gebruikt. Naast de richtlijnen zijn er afspraken gemaakt voor het gebruik van standaardformulieren voor de individuele gesprekken met curatoren en bewindvoerders en de kantoorgesprekken met de kantoren van curatoren en bewindvoerders.

Meer informatie:

Uitspraken