Laden...

Begroting Rechtspraak met 95 miljoen per jaar verhoogd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Begroting Rechtspraak met 95 miljoen per jaar verhoogd
Den Haag, 17 september 2019
De begroting van de Rechtspraak wordt de komende 3 jaar met gemiddeld 95 miljoen euro per jaar verhoogd. Hiermee bedraagt het totale budget circa 1 miljard euro. Dit zijn de Raad voor de rechtspraak en minister Dekker (voor Rechtsbescherming) overeengekomen.

Henk Naves over prijsakkoord

Ook is besloten dat de Rechtspraak anders wordt gefinancierd: vanaf volgend jaar worden vaste kosten voor een groot deel per zogenoemde lumpsum betaald, waardoor de daling van het aantal rechtszaken minder drukt op de begroting. Met dit prijsakkoord zijn de financiële tekorten weggewerkt. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘We kunnen eindelijk weer investeren in onze organisatie. We gaan energie steken in meer toegankelijke rechtspraak, digitalisering en laagdrempelige voorzieningen voor conflictoplossing, zoals de buurtrechter en de wijkrechtbank’.

Daarnaast wil de Raad de doorlooptijden van rechtszaken verkorten en achterstanden wegwerken. Betrokkenen moeten nu te lang wachten voordat een zitting is ingepland. Een flexpool kan worden ingezet bij gerechten die extra hulp nodig hebben. Ook moet de digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak beter, zodat stukken makkelijker en sneller digitaal kunnen worden aangeleverd. De verwachting is dat alle voorgenomen initiatieven uiteindelijk bijdragen aan een lagere werkdruk voor het personeel binnen de Rechtspraak.

Verantwoordelijkheid

Aan het begin van dit jaar stelde een visitatiecommissie dat een stagnerende modernisering, een tekort aan medewerkers en financiële schaarste de rechtspraak in Nederland bedreigen.
De positie van de rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht moet worden geborgd en versterkt. Naves: ‘Iedereen binnen onze organisatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te moderniseren. Ik wil stappen zetten om beter met elkaar samen te werken. Dat is nodig om in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen blijven bieden.’

Uitspraken