Stemming over aparte begroting Rechtspraak uitgesteld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Stemming over aparte begroting Rechtspraak uitgesteld
Den Haag, 04 oktober 2016

De stemming over het loskoppelen van de begroting van de Rechtspraak van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid, is uitgesteld. Dit is gebeurd op verzoek van de Algemene Rekenkamer, die een adviserende rol heeft als het gaat om wijzigingen in de Comptabiliteitswet.

Stoel in de tweede kamer

De Tweede Kamer zou vandaag stemmen over een amendement van SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PvdD. In dit amendement wordt voorgesteld de Comptabiliteitswet, die het financiële beheer van de rijksoverheid regelt, zodanig te wijzigen dat de Rechtspraak een niet-departementale begroting krijgt. Op dit moment is de begroting van de Rechtspraak onderdeel van de begroting van het ministerie van V en J. Door deze constructie is de financiering van de Rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) staat dat financiering op objectieve gronden plaats moet vinden volgens een objectieve systematiek. Nu is de Rechtspraak mede afhankelijk van andere onderdelen van de V en J-begroting. De Raad voor de rechtspraak pleit al geruime tijd voor een niet-departementale begroting (zie ook Discussie over financiering rechtspraak), zoals bijvoorbeeld ook de Raad van State en de Nationale ombudsman hebben.

Brief

In een brief (tweedekamer.nl) (pdf, 0 B) vraagt de Algemene Rekenkamer om uitstel van de stemming. Het amendement werd vorige week ingediend. De Algemene Rekenkamer belooft in de brief dat de Tweede Kamer deze week haar zienswijze ontvangt. Of er volgende week al wordt gestemd, is nog niet duidelijk.

Zie ook: Kamer bespreekt aparte begroting Rechtspraak

Uitspraken

Meest gelezen berichten