Wetsvoorstel reorganisatie bestuursrechtspraak in hoogste instantie van tafel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Wetsvoorstel reorganisatie bestuursrechtspraak in hoogste instantie van tafel
Den Haag, 16 november 2016

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak in hoogste instantie  reorganiseert, in te trekken. Dat staat in een brief (rijksoverheid.nl) die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, riep het kabinet hiertoe eerder op.

Stoel in Tweede Kamer

Volgens het wetsvoorstel waar al 4 jaar over wordt gesproken, zouden de zaken die nu door het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden behandeld (sociaal-economisch bestuursrecht), overgaan naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaken van de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) zouden worden verdeeld over de gerechtshoven. Frits Bakker: ‘Wij hebben steeds gezegd: dit wetsvoorstel is een gemiste kans om het stelsel van bestuursrechtspraak in hoger beroep echt overzichtelijk en eenvoudiger te maken. Daarom is het goed dat dit wetsvoorstel nu van tafel is. Er moet rust en duidelijkheid komen voor alle collega’s die werken bij de CRvB en het CBb.’

Bestuursrechtelijk gerechtshof

In een wetgevingsadvies en in een position paper gaf de Rechtspraak eerder aan voorstander te zijn van de vorming van één bestuursrechtelijk gerechtshof, waarin het CBb, de CRvB en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden samengevoegd. Dan zou er nog maar 1 bestuursrechter zijn voor bestuursrechtzaken in hoger beroep.

Amendementen

De ministers Plasterk (BZK) en Van der Steur (V en J) concludeerden eerder dat 2 door de Tweede Kamer aangenomen amendementen bij het wetsvoorstel ‘zo zwaarwegend’ waren dat om uitstel van stemming over het gehele wetsvoorstel werd gevraagd. Een van die amendementen regelde dat de CRvB-expertise zou worden ondergebracht in een apart, sociaal-bestuursrechtelijk gerechtshof.

Zie ook: Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep waarschijnlijk ingetrokken

Uitspraken

Meest gelezen berichten