Laden...

Veelgestelde vragen Familie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Veelgestelde vragen Familie

 Veelgestelde vragen Familie

>Alles uitklappen
 • Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders.

  Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  Als u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de Centrale Balie van de rechtbank, dan krijgt u het document direct mee. Een schriftelijke aanvraag proberen wij binnen drie werkdagen te verzenden. Dit gebeurt per post, want het uittreksel moet voorzien zijn van een origineel stempel.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld daarnaast het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Het uittreksel is 3 maanden geldig.

  Contactgegevens:

  Familie

  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Telefoon: 088 361 20 54
  Veilig mailcontact met Familie (zivver.com)

  Ook is het mogelijk om een uittreksel uit het gezagsregister in persoon op te halen bij de Centrale Balie van de rechtbank Den Haag. U krijgt het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres:

  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag

 • Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen niet automatisch allebei gezag. Als zij gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit bij de rechtbank aanvragen. Meer informatie over gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen.

 • Heeft u een identiteitsbewijs voor uw kind nodig en geeft de andere gezaghebbende ouder geen toestemming om dit document aan te vragen? U kunt een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming indienen bij de rechtbank.

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op deze pagina

 • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken tussen u en uw partner over de verdeling van uw bezittingen en inkomen. U kunt een afschrift (kopie) van de voorwaarden opvragen bij de rechtbank waar ze ingeschreven zijn. Meer informatie over huwelijkse voorwaarden.

 • Opvragen familiebeschikking

  Een afschrift familiebeschikking is uitsluitend schriftelijk aan te vragen per post of via Veilig mailcontact. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Afschrift familiebeschikking na 1 januari 1990

  Als de echtscheiding na 1 januari 1990 is uitgesproken door rechtbank Den Haag kunt u een afschrift van de familiebeschikking opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  U kunt het afschrift schriftelijk aanvragen met het formulier Aanvraag afschrift beschikking procedure familiezaken/certificaat Brussel IIBIS (pdf, 675,2 KB):

  • Vermeld de datum van de echtscheiding en de reden van uw verzoek.
  • Stuur een kopie mee van het uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
  • Stuur een kopie mee van uw legitimatiebewijs. 

  Zend de aanvraag retour aan:

  Rechtbank Den Haag
  Familie
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag
  Veilig mailcontact met Familie (zivver.com)

  De teams familie- en jeugdrecht beoordelen of aan uw verzoek voldaan kan worden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

  Afschrift familiebeschikking voor 1 januari 1990

  Als de familiebeschikking vóór 1 januari 1990 is uitgesproken, kunt u uw verzoek richten aan het Nationaal Archief. Moet het afschrift gewaarmerkt worden? Dit kunt u laten doen bij de Centrale Balie. Of stuur het afschrift naar de teams familie- en jeugdrecht (zie adres hier boven) met het verzoek het afschrift te waarmerken, onder vermelding van de reden van de aanvraag van het afschrift.

  Afschrift familiebeschikking voor het buitenland

  Wanneer u een afschrift van de familiebeschikking nodig heeft voor het buitenland, laat dit dan weten in uw aanvraag. Houdt u er verder rekening mee dat het document dan gelegaliseerd moet worden door middel van een apostille of legalisatie.
  Gebruik daarbij dit formulier (pdf, 675,2 KB).

  Het aanvraagformulier met bijlage(n) opsturen aan:
  Rechtbank Den Haag
  T.a.v. Familie
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Opvragen van andere beschikkingen waaronder Alimentatie (LBIO) e.a.

  Beschikkingen opvragen voor de afdeling Familie kunt u schriftelijk opvragen. Gebruik daarbij dit formulier (pdf, 675,2 KB).

  Het aanvraag formulier met bijlage(n) opsturen aan:

  Rechtbank Den Haag
  T.a.v. Familie
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • Heeft u een apostille en/of akte non-appèl nodig om uw echtscheiding in te laten schrijven in Marokko en/of Tunesië? Volg dan de volgende stappen.

  Stap 1: U gaat naar de gemeente waar u gehuwd bent. Daar vraagt u de akte van: inschrijving van de echtscheiding. Bent u in het buitenland gehuwd dan kunt u naar de gemeente Den Haag (Gemeente Den Haag adres: Spui 70, 2511 BT Den Haag).

  Stap 2: U gaat met het uittreksel van de Gemeente en de beschikking van de echtscheiding (als deze in Den Haag is uitgesproken) naar de Rechtbank Den Haag en vraagt daar om een akte non-appèl. Dit kan iedere werkdag tussen 08:30 tot 16:30 uur.

  Stap 3: De familiebeschikking moet geverifieerd worden door de Rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken. De wachttijd om de akte af te geven kan hierdoor oplopen. Het kan zijn dat de akte met de beschikking naar u moet worden opgestuurd, afhankelijk van waar de beschikking gearchiveerd is. De familiebeschikking kan op werkdagen tot 15:00 uur uit het archief in Den Haag worden opgevraagd.

  Stap 4: De verklaring Non-appèl (akte), de familiebeschikking en het uittreksel van de gemeente laat u vertalen door een beëdigde vertaler in de Arabische taal. De vertaler moet ingeschreven zijn in het Bureau voor Beëdigde Tolken en Vertalers (bureaubtv.nl).

  Stap 5: U laat de handtekening van de vertaler legaliseren d.m.v. een apostille bij de Centrale Balie van de Rechtbank Den Haag of bij een Rechtbank uit uw arrondissement. De locaties van de Rechtbanken kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. De apostille kunt elke werkdag tussen 08.30 uur tot 16.30 uur (griffierechten bedragen € 21,-).

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Den Haag, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt. 

  U kunt uw verzoek schriftelijk indienen bij afdeling Familie. Wj vragen u vriendelijk daarvoor dit formulier (pdf, 675,2 KB) te gebruiken.

  Lees het formulier goed door, vul het in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar: 

  Rechtbank Den Haag
  T.a.v. Familie
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Er zijn geen kosten aan de aanvraag verbonden.

 • Meer informatie over voornaamswijziging vindt u hier en voor het wijzigen van uw achternaam moet u een verzoek indienen bij Justis (justis.nl).

 • U kunt een rechtszaak starten als u een conflict heeft met een andere particulier of organisatie. Bent u het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan (overheidsorganisatie)? En heeft het bestuursorgaan uw bezwaar hiertegen afgewezen? Ook dan kunt u een procedure bij de rechter starten. Neem daarvoor contact op met een advocaat. De advocaat start de procedure bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoekschrift.
  Meer informatie over rechtszaak starten. 

 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • Inhoudelijke vragen kan door de afdeling niet worden beantwoord, neem daarvoor contact op met uw advocaat

Telefoonnummer

Team Familie: 088 361 21 10