Laden...

Contact rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Heeft u een vraag over de inhoud van uw zaak? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u een algemene vraag? Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 08:00 uur tot 17:30 uur op telefoonnummer 088 361 61 61 of via één van de andere kanalen.

 

 

Als u na 17.00 uur wilt bellen omdat u verhinderd bent te verschijnen op een (straf)zitting van diezelfde avond bij de rechtbank Den Haag, gebruik dan het nummer 088 362 20 26.

 Algemeen

>Alles uitklappen

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.

 

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • Algemeen

  • Telefoon: 088 361 21 00
   1. Bouw, Sociale Verzekeringen- of Bijstandszaken (Bestuursrecht 1)
   2. Varia en Ambtenarenzaken (Bestuursrecht 2)
   3. Belastingen
   4. Vreemdelingenzaken
  • Fax:
   • Belastingen 088 361 06 57
   • Bouw, Sociale Verzekeringen- of Bijstandszaken (Bestuursrecht 1) 088 361 06 58
   • Varia en Ambtenarenzaken (Bestuursrecht 2) 088 361 06 60
   • Vreemdelingenzaken 088 361 06 61

  Piketnummer voor spoedvoorzieningen buiten werktijden:
  Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken: 088 361 92 90 (bereikbaar op werkdagen van 17:00 tot 07:30 uur en in het weekend)

  Ondersteuning nodig bij het digitaal procederen? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum op telefoonnummer 088 361 61 61, via Facebook of Twitter.

 • Team Handel

  Telefoon: 088 361 22 21 TIJDENS KANTOORUREN
  • Kies 1 voor: kort geding
  • Kies 2 voor: verzoekschriften, beslagrekesten, beëdigingen en Europese betalingsbevelen (EBB)
  • Kies 3 voor: dagvaardingen, boedelregister en Notariaat
  • Buiten kantooruren: piketregeling voorzieningenrechter, telefoon: 06 15 09 76 48.
   Indien geen gehoor: 06 31 96 45 76 (uitsluitend voor advocaten en betreffende voorzieningen die buiten kantooruren geen uitstel dulden).

  Faxnummers:

  • Boedels en aktes: 088 361 06 64
  • Beslagrekesten, beëdigingen en EBB: 088 361 06 65
  • Roladministratie/dagvaardingszaken: 088 361 06 66
  • Kort gedingen: 088 361 06 69 (niet voor kort gedingen in kantonzaken)
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen: 088 361 06 80

  Team Insolventies

  • Telefoon: 088 361 20 19
  • Fax: 088 361 06 67

  • Tel: 088 361 21 10

  Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen over Familie.

  Gezag, Alimentatie, Omgang, Wet werk en bijstand (WWB), Paspoortzaken, Internationale kinderontvoering (HKOV)

  Gezagsregister, Huwelijksgoederenregister, non appel Marokko, opvragen oude beschikkingen, kracht van gewijsde, Brusselcertificaten

  Liaisonrechter internationale kinderbescherming

  Echtscheiding en Voorlopige Voorzieningen, Wet tijdelijk huisverbod en griffierecht

  Aanvragen verklaring non appel:

  Advocaten dienen een (afschrift) van de originele beschikking en het originele exploot van betekening in te dienen. Indien niet in persoon is betekend moet een uitdraai van de betreffende publicatie in de Staatscourant bijgevoegd worden. De rechtbank geeft vervolgens het stempel non appel af op (het afschrift van) de originele beschikking. De aanvraag kan gestuurd worden naar Team Familie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of ingediend worden bij de Centrale Balie op de 1e etage.

  Overige zaken (b.v. met betrekking tot afstamming, wijziging van aktes burgerlijke stand (incl. verzoek wijziging voornaam), adoptie, deskundigenonderzoek

 • Telefoon: 088 361 20 60

  1. Administratie Zorgrecht
   Alle verzoeken inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg (WFZ)
  2. Administratie Jeugdrecht
   Alle verzoeken inzake ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

  De administraties zijn gesloten tussen 12.00 en 13.30 uur.

  E-mail

 • Locatie Den Haag

  Kanton Civiel

  • Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
  • Telefoon: 088 361 20 50

  Kanton Bewind

  • Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
  • Telefoon: 088 361 20 50
   • Keuze 2: rekening & verantwoording, eindrekening, machtiging meerderjarige en vijfjaarlijkse evaluatie
   • Keuze 3: boedelbeschrijving en instelling, opheffing en ontslag van bewindvoerder, curator en mentor
   • Keuze 4: machtiging minderjarige en verwerping nalatenschap
  • Fax: 088 361 06 75
  • E-mail: bewind.dhg@rechtspraak.nl

  Locatie Gouda


  Locatie Leiden

  • Telefoon: 088 361 20 45
  1. Kabinet RC
  2. Raadkamer gevangenhouding
  3. Rekesten (verzoek-, klaag- en bezwaarschriften)
  4. Algemene vragen, strafkanton en Mulderzaken   
  5. Commissie van toezicht

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Den Haag.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.