Laden...

Marco Kroon veroordeeld voor overtreding Algemene Plaatselijke Verordening Den Bosch

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Marco Kroon veroordeeld voor overtreding Algemene Plaatselijke Verordening Den Bosch
Arnhem, 17 september 2020

De militaire kantonrechter veroordeelt Marco Kroon voor het overtreden van artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Den Bosch (verbod om te wildplassen binnen bebouwde kom). De militair plaste tegen een hek tijdens carnaval in 2019. Hij krijgt een voorwaardelijke geldboete van 140 euro opgelegd.

In eerste instantie is aan Kroon een strafbeschikking opgelegd voor deze overtreding. Hiertegen kwam Kroon in verzet. De militaire kantonrechter heeft deze strafbeschikking vernietigd. Zijn vonnis komt daarvoor in de plaats.

Wel of geen willekeur of discriminatie?

Volgens de advocaat zou het artikel dat wildplassen binnen de bebouwde kom strafbaar stelt in dit geval buiten toepassing gelaten moet worden. Tijdens de carnavalsviering zouden er onvoldoende toiletten beschikbaar zijn.  Het opleggen van boetes aan mensen die het verbod op wildplassen overtreden zou daardoor willekeurig zijn. Bovendien zou het handhaven van het verbod een (indirecte) vorm van discriminatie opleveren van mensen met een urologische aandoening. De advocaat deed een beroep op het VN-Gehandicaptenverdrag en op artikelen uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

De militaire kantonrechter ziet geen aanleiding om het artikel dat wildplassen verbiedt buiten toepassing te laten of onverbindend te verklaren. Daarbij is onder andere van belang dat niet is aangetoond dat er onvoldoende toiletten beschikbaar waren tijdens de carnavalsviering in 2019 in ’s-Hertogenbosch. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is geweest van willekeur of indirecte discriminatie bij het opleggen van boetes.

Actie Kroon verwijtbaar

Volgens Kroon kon hem geen verwijt kan worden gemaakt. Hij heeft een urologische aandoening, waardoor hij zijn plas maar kort kan ophouden. Kroon zou er alles aan gedaan hebben om tijdig een toilet te vinden. 
De militaire kantonrechter vindt dat de militair wel een verwijt kan worden gemaakt. Bovendien valt bij drukke evenementen te verwachten dat niet op elk moment een toilet beschikbaar is en dat er soms lange wachtrijen bij de toiletten kunnen ontstaan. Van bezoekers mag verwacht worden daarmee rekening te houden. De urologische aandoening van Kroon maakt dat hij hiermee wat meer rekening moest houden dan anderen. Maar dat maakt niet dat hij de overtreding onmogelijk kon voorkomen.

Voorwaardelijke geldboete

De officier van justitie eiste een geldboete van 120 euro. De militaire kantonrechter zier De militaire kantonrechter ziet geen aanleiding om de boete te velagen. Wel legt de militaire kantonrechter Kroon een voorwaardelijke geldboete op. Hierbij is rekening gehouden met de taakstraf van 100 uur die eerder aan de militair is opgelegd voor andere strafbare feiten die op dezelfde dag hebben plaatsgevonden. Het is namelijk voorstelbaar dat bij gelijktijdige behandeling van deze zaken met deze overtreding rekening gehouden zou zijn.

Militaire kamer

Alle strafzaken tegen Nederlandse militairen, waar ook ter wereld begaan, worden behandeld door de militaire kamer in de rechtbank Gelderland.

 

Uitspraken