Laden...

Pilot videorechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Over de rechtbank > Pilot videorechtspraak

Rechtspraak via videoverbinding

Op 19 maart 2014 is de rechtbank Limburg als eerste rechtbank in Nederland gestart met het experimenteren met videorechtspraak vanuit gemeentehuizen. Het ging daarbij om de rolzitting in kantonzaken. Aanleiding hiervoor was de sluiting van de voormalige kantongerechten in Sittard-Geleen en Heerlen.

Om rechtspraak toch dicht bij de burger te houden, heeft de rechtbank Limburg naar alternatieven gezocht en is het idee van videorechtspraak geboren. Bij videorechtspraak behandelt de kantonrechter vanuit de zittingszaal in Maastricht of Roermond via een videoverbinding met het gemeentehuis de zaak en bespreekt de voortgang van de procedure met de gedaagde partij. De rechter heeft hier maar een paar minuten voor nodig. Videorechtspraak bespaart dus reistijd en reiskosten voor de burger.
Bij de burgemeesters van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Landgraaf bleek een grote bereidheid te bestaan in het kader van een pilot een dergelijk videoconferencingsysteem te faciliteren en ondersteunen. In maart 2014 is de pilot gestart bij de gemeente Heerlen waar een aparte ruimte is ingericht in het gemeentehuis.

Na ruim een jaar heeft de rechtbank geconcludeerd dat bij rechtzoekenden onvoldoende behoefte bestaat om hun zaak via videoverbinding mondeling toe te lichten aan de rechter. Dit blijkt uit het kleine aantal mensen dat in de pilotperiode van een jaar gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. Om die reden heeft de rechtbank Limburg besloten om met ingang van 1 juli 2015 te stoppen met de pilot.

 

Rolzittingen Kanton

De eerste zittingen die via videoverbinding worden gedaan, zijn rolzittingen van de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt over overtredingen, arbeidszaken, huurzaken en andere civiele kwesties waar maximaal 25.000 euro mee gemoeid is. Tijdens een rolzitting wordt een zaak niet uitgebreid behandeld. De rechter controleert alleen of de dagvaarding volgens de regels is uitgebracht. Ook kijkt hij of de gedaagde schriftelijk heeft gereageerd of dat deze dit mondeling wil doen.

Bericht voor de gerechtsdeurwaarders:

Met ingang van 19 maart 2014 kan er voor de rolzitting Maastricht dus ook gedagvaard worden voor het gemeentehuis in Heerlen. U kunt daarvoor de volgende tekst opnemen in uw exploot:

  • dat de gedaagde, naar keuze, ook ter terechtzitting kan verschijnen door op genoemde datum om 12:30 uur ‘s middags aanwezig te zijn in de daarvoor ingerichte videoruimte in het Gemeentehuis te Heerlen aan de Geleenstraat 25 (ingang: de glazen deur met de vermelding “Videorechtspraak Rechtbank Limburg” naast de C&A), alwaar de gedaagde via een videoverbinding met de rechter kan spreken.
       

 

 Veelgestelde vragen - Algemeen

>Alles uitklappen

 Veelgestelde vragen - Rechtzoekende

>Alles uitklappen