Laden...

Zitting over afschot van edelherten Oostvaardersplassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Zitting over afschot van edelherten Oostvaardersplassen
Lelystad, 31 oktober 2019

De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland behandelt de bestuursrechtelijke zaken over afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De beroepen zijn ingesteld door verschillende stichtingen. De zitting vindt plaats op dinsdag 12 november om 10.00 uur in het gerechtsgebouw in Lelystad, Stationsplein 15, 8232 DL.

Waar gaan de zaken over?

De provincie Flevoland heeft in september 2018 aan Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen tot 490. De provincie heeft Staatsbosbeheer daarnaast een vergunning verleend voor het uitvoeren van deze opdracht in het beschermde Natura 2000-gebied. Het afschieten mag in de periode van 1 september tot 1 april. De opdracht vervalt als de doelstand van 490 edelherten is bereikt of uiterlijk op 1 januari 2020. Eerder heeft de voorzieningenrechter in verschillende spoedprocedures bepaald dat het afschot voorlopig door mag gaan tijdens de behandeling van de bezwaren van de stichtingen. Na de spoedprocedures heeft de provincie de bezwaren tegen de opdracht en tegen de vergunning ongegrond verklaard. Op 12 november worden de beroepen die daartegen zijn ingesteld behandeld.

Planning van de zitting

10.00 uur:     de beroepen van De Faunabescherming en Dierbaar Flevoland over de opdracht tot afschot aan Staatsbosbeheer;
13.30 uur:     het beroep van Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer over de wijze waarop Staatsbosbeheer de opdracht uitvoert;
14.30 uur:     het beroep van Dierbaar Flevoland over de vergunning om in het Natura 2000-gebied met beschermde vogelsoorten te schieten;
16.30 uur:     het beroep van De Faunabescherming over het ontbreken van een ontheffing voor het verstoren van de zeearend bij het uitvoeren van de opdracht.
Het college van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland is in alle zaken de verwerende partij die de besluiten heeft genomen.

Informatie voor de pers

Er is beperkt ruimte in de zittingszaal. Media die opnames willen maken moeten zich melden bij de afdeling communicatie van de rechtbank Midden-Nederland. Als er meerdere cameraploegen komen moet er een poolregeling worden opgezet.

Informatie voor publiek

Er is beperkt ruimte in de zittingszaal. Er is geen videozaal beschikbaar. Als de zalen vol zijn wordt de toegang geweigerd. Om de rechtbank binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Uitspraken