Laden...

COA mag 200 asielzoekers onderbrengen in hotel Uden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > COA mag 200 asielzoekers onderbrengen in hotel Uden
's-Hertogenbosch, 22 december 2023

De opvangorganisatie COA mag 200 asielzoekers onderbrengen in een hotel in Uden. Dit zijn er minder dan waarvoor de gemeente Maashorst eerder een vergunning verleende. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant legt de gemeente en het COA bovendien diverse voorwaarden op waaraan zij zich moeten houden.

De gemeente Maashorst gaf het COA eerder toestemming om 300 asielzoekers onder te brengen in het hotel. Omwonenden stapten daarna naar de civiele rechter en eisten dat er voorlopig geen asielzoekers in het hotel mogen worden ondergebracht. Zij willen eerst de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen dit besluit. Daar ging kort gezegd de rechtbank in mee.

De gemeente ging tegen deze uitspraak in hoger beroep en het gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelde dat er eerst een omgevingsvergunning moet worden verleend voordat de asielzoekers door het COA mogen worden ondergebracht in het hotel. Die vergunning verstrekte de gemeente een dag later. De omwonenden maakten bezwaar bij de gemeente tegen dit besluit. Daarnaast verzochten ze de bestuursrechter om de vergunning te schorsen tot het moment dat de gemeente heeft beslist op het bezwaar van de omwonenden.

De voorzieningenrechter besliste woensdag 20 december jl. dat er 2 dagen later een inhoudelijke behandeling zou komen. Om de tijd te overbruggen nam de rechter een ordemaatregel. Dit hield in dat de vergunning in ieder geval werd geschorst en de asielzoekers voorlopig nog niet in het hotel mochten verblijven. Vandaag ging de voorzieningenrechter inhoudelijk in op de bezwaren van de omwonenden. Zij maken zich kort gezegd zorgen over de leefbaarheid in hun omgeving.

Beslissing voorzieningenrechter

Nederland kampt met een opvangcrisis. Een crisis die er vorig jaar was en waar je kon zien aankomen dat die nog heviger zou worden. Een crisis waar iedereen mee heeft te kampen: de mensen die in Nederland asiel zoeken, het COA, de gemeenten waar het COA onder hoge tijdsdruk en met veel spoed moet aankloppen en vervolgens ook de mensen die in de buurt van een AZC wonen. Die tijdsdruk, hoge nood en spoed leiden tot geschillen zoals deze. Geschillen waarbij de zorgvuldigheid van de besluitvorming maar ook de omgang tussen de gemeenten en de burgers onder druk komen te staan. Het is bijzonder jammer dat tot op heden de landelijke politiek er niet in is geslaagd om dit op te lossen.  

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente in dit geval bij het verlenen van de vergunning te kort door de bocht is gegaan. Dit is echter op te lossen in de bezwaarfase. Gelet op de gebreken vindt de rechter het risico te groot om het COA de vergunning volledig te laten gebruiken. Daarom mogen er voorlopig maximaal 200 asielzoekers in het hotel in Uden worden gehuisvest. Daarbij legt de rechter een aantal voorwaarden op. Zo moet het COA zorgen dat er de hele dag en nacht een toezichthouder aanwezig is en dat de huisregels worden nageleefd. Een andere voorwaarde is dat het COA elke week een bewonersoverleg organiseert waaraan omwonenden uit alle omliggende wijken en buurten kunnen deelnemen. Ook moet de gemeente zorgen voor (politie)toezicht op de veiligheid in de directe omgeving van het hotel. Verder moet de gemeente direct handhavend optreden als er meer dan 200 personen in het hotel gehuisvest worden.

De gemeente en het COA gaven op vragen van de voorzieningenrechter aan zich aan de uitspraak te zullen houden. De rechter gaf de partijen daarbij mee dat ze pas over een maand opnieuw bij de rechter kunnen verzoeken om het aantal asielzoekers dat kan worden opgevangen zo nodig naar boven of naar beneden bij te stellen.

Uitspraak