Beslissing van de rechtbank Rotterdam op verzoeken tot audio/visuele registratie van het getuigenverhoor van Minister Plasterk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Beslissing van de rechtbank Rotterdam op verzoeken tot audio/visuele registratie van het getuigenverhoor van Minister Plasterk
Rotterdam, 15 april 2016

Op 18 april 2016 om 13.00 uur zal in de strafzaak tegen de verdachte Jos van Rey, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gehoord als getuige.
Vanuit de diverse media zijn verzoeken gedaan tot audio/visuele registratie van het getuigenverhoor.

Beslissing:
Het getuigenverhoor is in de media uitvoerig aan de orde geweest. Dit hangt vanzelfsprekend samen met het belang van de strafzaak en de hoedanigheid van de getuige. Dat er een duidelijk belang is bij audio/visuele registratie van het getuigenverhoor is daarmee gegeven. 

Bij twee eerdere beslissingen in deze zaak zijn verzoeken tot audio/visuele registratie van een aantal (hele) zittingsdagen toegewezen.

In de Persrichtlijn 2013, die door de rechters in Nederland is opgesteld, is opgenomen dat geen beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt van getuigen die daarvoor geen toestemming verlenen. Overige (professionele) procesdeelnemers zouden op grond van de Persrichtlijn - ook tijdens een getuigenverhoor - wel in beeld kunnen worden gebracht.

In de Persrichtlijn is verder neergelegd dat bij een beslissing over mediaverzoeken het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen - onder andere - de volgende belangen:
•  het maken van beeld- en geluidsopnames mag geen belemmering vormen voor een goede rechtspleging (bijvoorbeeld voor de waarheidsvinding);
•  de privacy van de procesdeelnemers is gewaarborgd;
•  een ordelijk verloop van de zitting is voldoende gegarandeerd;
•  de veiligheidsaspecten zijn voldoende gewaarborgd.

De getuige heeft geen toestemming verleend. Dit leidt ertoe dat van de getuige géén beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt. Afweging van de genoemde belangen brengt verder mee dat het getuigenverhoor kan worden belemmerd wanneer andere procesdeelnemers tijdens het getuigenverhoor (met geluid) in beeld worden gebracht daar waar de getuige niet is te zien of te horen. De verzoeken tot audio/visuele registratie van het getuigenverhoor als zodanig worden daarom afgewezen.

Wél wordt toegestaan om bij de aanvang van het getuigenverhoor de rechtbank, de officieren van justitie, de advocaat en de verdachte op te nemen (en dus niet de getuige). Die aanvang van het getuigenverhoor omvat de ontvangst van de getuige, de vaststelling van zijn identiteit, het afleggen van de eed of de belofte en een introductie van het onderwerp van het getuigenverhoor door de voorzitter van de rechtbank.

Daarna zal de media de gelegenheid krijgen om de opnameapparatuur uit te schakelen. De afdeling communicatie zal erop toezien dat deze beslissing door alle betrokkenen strikt wordt nageleefd.    

Vragen of verzoeken van de media kunnen worden gericht aan Pelle Biesmeijer (persvoorlichting rechtbank Rotterdam) via 06 11 09 81 11 of p.biesmeijer@rechtspraak.nl

Uitspraken

Meest gelezen berichten