Laden...

Forumkeuze voor het Engelstalig procederen in maritieme en vervoerszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Forumkeuze voor het Engelstalig procederen in maritieme en vervoerszaken
Rotterdam, 02 april 2024

Bij de rechtbank Rotterdam kan in bepaalde handelszaken ook in het Engels geprocedeerd worden. Het gaat om zaken op het gebied van zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop, welke behandeld worden door de maritieme kamer. Bij deze geschillen zijn vaak internationale partijen betrokken. Door de mogelijkheid te bieden om in het Engels te procederen, beoogt de rechtbank de Nederlandse rechtspraak voor die partijen toegankelijker maken. 

Landelijk procesreglement

Voor het procederen in het Engels gelden bepaalde procesafspraken. Om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van internationale partijen, zijn deze Procesafspraken bijgewerkt met een standaard-forumkeuzebeding waar partijen gebruik van kunnen maken om de keuze voor het Engelstalig procederen bij de maritieme kamer vast te leggen. Ook zijn ze geactualiseerd naar aanleiding van het hernieuwde Landelijk Procesreglement.

Engelse samenvattingen

In het kader van de toegankelijkheid publiceert de maritieme kamer ook Engelse samenvattingen van internationaal relevante uitspraken. Zo kunnen geïnteresseerden van buiten het Nederlandse taalgebied ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de rechtspraak. 

De nieuwe versie van de Procesafspraken is hier te vinden (pdf, 138,3 KB).

Dit is de Engelse versie van dit artikel.

Uitspraken