Laden...

Wijkrechtspraak: een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van mensen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Wijkrechtspraak: een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van mensen
Rotterdam, 05 juni 2019

In 2020 start de rechtbank Rotterdam met het project ‘Wijkrechtspraak’ in Rotterdam Zuid.  Wijkrechtspraak heeft als doel om effectief bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen en daarmee het verbeteren van de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in de wijken.

In dit project werkt de rechtbank Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de gemeente Rotterdam, Het Veiligheidshuis en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Het project is

Multiproblematiek

Het uitgangspunt van dit project is dat er integraal wordt gekeken naar de verschillende problemen (en rechtszaken) van iemand die bij de rechter komt. De rechter voert actief regie en kijkt welke beslissingen er nodig zijn om die problemen effectief aan te pakken.

De rechter is geen hulpverlener en kan nog steeds vonnissen wijzen en straffen opleggen. De integrale behandeling door de rechter kan er echter wel aan bijdragen dat de hulpverlenende instanties beter en gerichter hun werk kunnen doen.

Voorbeeld

In een (fictief) gezin spelen meerdere complexe problemen:

‘De jongste zoon van het gezin loopt onder schooltijd tegen de lamp voor een winkeldiefstal waarbij hij ook nog een grote mond geeft tegen de supermarktmanager. Thuis zijn er ook problemen; moeder heeft nooit zelf gewerkt, ligt nu in scheiding en kampt met schulden vanwege problemen met haar uitkering. Er dreigt een uithuiszetting vanwege huurachterstand. Het gezin is ook bekend bij de GGZ vanwege zorgproblematiek van de oudere broer.’

In dit gezin lopen meerdere hulpverleningstrajecten en procedures bij de rechtbank. Door de verschillende rechtszaken in samenhang met elkaar te beoordelen kan de rechter het gezin verder helpen.

Voortborduren op bestaande initiatieven

Het initiatief komt niet uit de lucht vallen. Bij de rechtbank Rotterdam lopen al een tijdje pilots waarbij de oplossing van het probleem centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan de Rotterdamse regelrechter en de pilot huiselijk geweld. Ook daarin staat een laagdrempelige oplossingsgerichte aanpak centraal en wordt intensief samengewerkt met ketenpartners.

Het project Wijkrechtspraak is dan ook een logische volgende stap om nog maatschappelijk effectiever recht te spreken.

Uitspraken