Laden...

Strafrechtelijke procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Strafrecht > Procedures

Strafrechtelijke procedure

Bij misdrijven

Een strafrechtelijke procedure is een procedure waarin het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte vervolgt voor een strafbaar feit. De rechter beoordeelt of het strafbare feit is begaan en of de verdachte een straf opgelegd moet krijgen. En zo ja, welke straf.

Volwassenen

Verdachten van 18 jaar en ouder worden in principe volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld, maar de rechter kan het jeugdstrafrecht toepassen bij verdachten tot en met 22 jaar.

Minderjarigen

Verdachten tussen de 12 en 18 jaar worden in principe volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld, maar de rechter kan het volwassenenstrafrecht toepassen bij verdachten van 16 en 17 jaar. Verdachten jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Procedures kantonrechter

Bij overtredingen en misdrijf stroperij

De kantonrechter behandelt de beroepsprocedures verkeersboetes, het misdrijf stroperij en overtredingen. Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals te hard rijden, wildplassen, het overtreden van de Leerplichtwet en baldadigheid.

Hoger beroep strafzaak

Veroordeelden die het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter kunnen hiertegen in hoger beroep gaan. Dit moet in principe binnen 2 weken na de uitspraak.

Schorsing voorlopige hechtenis

Verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, kunnen de rechter verzoeken om de voorlopige hechtenis voor bepaalde of onbepaalde tijd te schorsen.

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Een verdachte die is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal 1 jaar hoeft meestal niet de hele straf uit te zitten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Deze voorwaardelijke invrijheidsstelling geldt niet voor veroordelingen waarbij het jeugdstrafrecht is toegepast.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Als de veroordeelde financieel voordeel heeft behaald door een strafbaar feit, kan de officier van justitie bij de rechtbank een vordering indienen om dat voordeel weer af te nemen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen, kunt u daarover een klacht indienen bij het gerechtshof. U begint dan een artikel 12-procedure (beklagprocedure)

Procedures rekestenkamer

De (enkelvoudige of meervoudige) rekestenkamer behandelt bewaarschriften en verzoekschriften van verdachten en advocaten rond een rechtszaak. Bijvoorbeeld:

 

Schadevergoeding bij onterechte gevangenschap

Verdachten die hebben vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en daarvan worden vrijgesproken, kunnen bij de rechtbank een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen.

Verzoek teruggave rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden, kunt u daartegen opkomen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum