Laden...

Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat is strafrecht?

Strafrecht is het geheel van regels waarin is vastgelegd:

 • welk gedrag strafwaardig is (welke strafbare feiten zijn er?)
 • welke straffen er worden gegeven, en:
 • hoe de strafoplegging wordt uitgevoerd

In het strafrecht staat het straffen van bepaald gedrag (een handelen of nalaten) centraal.

Wat is strafrecht? (video)

Deze video werd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant gemaakt voor studenten en scholieren.

Strafbare feiten: overtredingen en misdrijven

Een verdachte kan alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Strafbare feiten bestaan uit overtredingen en misdrijven.

Overtreding

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Denk aan een verkeersovertreding, wildplassen of op verboden terrein lopen.

Misdrijf

Een misdrijf is ernstiger dan een overtreding. Denk aan mishandeling, seksueel misbruik en fraude.

 

Volwassenenstrafrecht, adolescentenstrafrecht en jeugdstrafrecht

Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het:

Welke soorten strafrechters zijn er? 

Er zijn verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen.

Voor jongeren is dat de kinderrechter.

Voor volwassenen zijn dat:

 • de kantonrechter
 • de politierechter
 • de economische politierechter
 • de economische kamer
 • de Blauwe kamer, en:
 • de meervoudige strafkamer

Hoe bepaalt de rechter de strafmaat?

Rechters kijken niet alleen naar het gepleegde strafbare feit, maar ook naar:

 • de persoon van de verdachte
 • de omstandigheden waaronder de verdachte het feit heeft gepleegd
 • de impact op het slachtoffer

De rechtbanken en gerechtshoven hebben zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de situatie.


Bekende en minder bekende strafzaken 

Strafzaken die veel aandacht krijgen in de media kunt u volgen via de bekende-rechtszakenpagina.

Over minder bekende strafzaken kunt u lezen in Op de rol. Deze verhalen uit de zittingszaal laten stuk voor stuk zien dat het werk van de rechter enorme impact kan hebben op het leven van mensen, hoe klein een zaak op het eerste oog ook lijkt.

Rechters vertellen

Hoe werkt het strafrecht in de praktijk? Rechters leggen het u uit op de themapagina's met onder andere informatie over:  

Strafrechtelijke procedures

Wilt u meer weten over strafrechtelijke onderwerpen en procedures?

Bijvoorbeeld over:

 • voorwaardelijke invrijheidstelling
 • schorsing voorlopige hechtenis
 • jeugdstrafrecht
 • verkeersovertredingen

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact