Laden...

Kosten jeugdstrafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Kosten jeugdstrafrecht

Advocaat

Als uw kind nog geen advocaat heeft, kan hij/zij om een advocaat vragen bij het Juridisch Loket (juridischloket.nl).

Toevoeging

Omdat uw kind minderjarig is, krijgt hij/zij een advocaat toegevoegd. Dit betekent dat uw kind niets hoeft te betalen aan de advocaat, ook al heeft hij/zij een hoog inkomen of eigen vermogen. Uw kind mag een voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeven, maar in principe krijgt hij/zij de dienstdoende advocaat toegevoegd. Soms kan de toevoeging later gewijzigd worden, zodat uw kind toch de advocaat van zijn/haar keuze krijgt.

Kantonzaken

Als het gaat om een kantonzaak (bijvoorbeeld een overtreding van de Leerplichtwet), krijgt uw kind geen advocaat toegevoegd. Hij/zij kan zich dan laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. Uw kind heeft dan mogelijk wel alsnog recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Inschakelen deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten declareren die zij maken om naar de zitting te komen. Als uw kind aan de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde deskundigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding.

Vergoeding getuige

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Als uw kind aan de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding.

Tolk

Als uw kind in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het Openbaar Ministerie (OM) opgeroepen en door de staat betaald.

Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door het strafbare feit dat uw kind heeft gepleegd, dan kan hij/zij een schadevergoeding vragen. De rechter kan bepalen dat uw kind of u als ouder die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.